Nội dung của báo cáo đã nêu bật được những kết quả mà ban quản lý VQG Xuân Thủy đã đạt được trong 9 tháng vừa qua đồng thời cũng đề cấp tới những mặt tồn tại, yếu kém cần phải được khắc phục trong các tháng con lại của năm 2009.

I-Đặc điểm tình hình chung

Trong 9 tháng đầu năm 2009, Vườn quốc gia Xuân Thủy (VQG XT) đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ của kế hoạch công tác dự kiến.

Diễn biến về tài nguyên môi trường và các công việc có liên quan khác không có phức tạp gì lớn. Quý III/2009 là thời gian mà VQG XT được giao hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2009; Bao gồm các kế hoạch về: "Chuyên môn, XDCB, Sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn và các dự án phát triển khác."

Các dự án XDCB của Chính phủ và các dự án kết hợp giữa bảo tông & phát triển của các tổ chức quốc tế (NGO) trên địa bàn cùng các nhiệm vụ chuyên môn truyền thống khác đã được lãnh đạo VQG chỉ đạo, áp dụng các biện pháp thích hợp và hỉệu quả để Đơn vị có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của 9 tháng đầu năm 2009; Đồng thời phối hợp tốt với các bên liên quan để triển khai hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2009.II-Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

2.1-Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường (TN-MT)

- Tài nguyên rừng và chim di trú vẫn được VQG XT phối hợp với Kiểm lâm, Bộ đội biên phòng và chính quyền các xã vùng đệm đảm bảo hiệu quả. Sau khi giải phóng đàn gia súc ở Cồn Lu, Đơn vị đã phối hợp với các đối tác thực hiện viêc phục hồi rừng phi lao và quản lý tài nguyên ở khu vực khá chu đáo nên diện tích rừng tự nhiên và rứng nhân tạo ở Cồn Lu đã được trả lại màu xanh tươi tốt. Tài nguyên chim cũng đã được bảo tồn khá. Chín tháng qua Đơn vị chỉ phải xử lý 01 vụ săn bẫy chim trái phép trong khu vực. Kết quả kiểm kê Cò thìa vào tháng 01/2009 của tổ chức bảo tồn chim quốc tế đã đếm được 63 cá thể, tương đương với số lượng của các năm trước, Đồng thời là số lượng CÒ thìa được ghi nhận trong thời điểm hiện tại ở Việt Nam và cũng là số đếm Cò thìa ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

- Các nhiệm vụ về bảo vệ tài nguyên môi trường khác cũng đã được Đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khả quan. VQG XT đã phối hợp với Chính quyền địa phương và các bên liên quan triển khao cho cộng đồng địa phương thực hiện Đề án khai thác Ngao giống. Mùa Ngao giống năm nay đã có nhiều thay đổi tích cực so với những năm trước. Người dân nhận thuê khoán đất mặt nước đã tở chức hoạt động khai thác ngao giống tự nhiên ở vùng cửa Sông Hồng khá linh hoạt và đạt hiểu quả thiết thực hơn. Mùa hoa sú vẹt năm nay cũng đựơc những người nuôi ong tận thu với sản lượng mật đạt khá.

- Các nhiệm vụ về bảo vệ TN-MT khác cũng đã được Đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khả quan. Tình hình an ninh trật tự và tài nguyên môi trường ở khu vực tương đối ổn định.

2.2-Công tác khoa học kỹ thuật

Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức thựchiện các nhiệmn vụ khoa học kỹ thuật truyền thống như: "Đào tạo cán bộ viên chức (CBVC), hợp tác các nghiên cứu khoa học và thực hiện các Dự án về bảo tồn và phát triển cho khu vực."

-Hoạt động đào tạo:

Trong 6 tháng đầu năm 2009: đã có trên 20 lượt CBVC tham dự Hội thảo & tập huấn trong nước và quốc tế. Trên 10 cán bộ được đào tạo Anh ngữ do các tình nguyện viên quốc tế trực tiếp giảng dạy.

-Các dự án hợp tác quốc tế đã và đang triển khai

*Dự án của chươbng trình liên minh đất ngập nước quốc tế (WAP):

Đây là pha thứ tư của dự án, các công việc được tiếp nối như: "Trồng nấm, nuôi ong, làm VAC, Nghiên cứu quy hoạch nuôi ngao bền vững,..." Song song với các sinh kế là các hoạt động tăng cường năng lực cho Ban quản lý VQG và các bên liên quan thông qua các hoạt dộng giám sát và đào tậo kỹ năng. Dự án đã thông qua báo giáo giai đoạn I với rất nhiều thành tựu nổi bật, được cộng đồng địa phương, WAP và nhà tài trợ ghi nhận. Việc dự án WAP của Đơn vị đứng ra bảo trợ thành lập câu lạc bộ trồng nấm cho khu vực vùng đệm VQG XT và xây dựng thương hiệu : "Nấm Vườn quốc gia Xuân Thủy" đã đánh dấu một bước tiến tích cực về việc tạo lập sinh kế thay thế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Dự án cũng đã hoàn thành việc kiểm toán cho năm tài chính 2008; Xây dựng báo cáo đề xuất để trình nhà tài trợ kế hoạch giai đoạn 2009-2012 và kế hoạch chi tiết của Dự án giai đoạn 6 tháng cuối năm 2009.

*Dự án của trung tâm bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng (MCD):

Đây là năm thứ 5 MCD hợp tác với VQG XT và Chính quyền địa phương để tạo lập các hoạt động tạo lập sinh kế thay thế bền vững và góp phần tăng cường năng lực cho cộng đồng dân cư khu vực xã Giao Xuân. Các sinh kế mà MCD hướng tới là: "Hoàn thiện mô hình du lịch sinh thái cộng đồng và thí điểm xây dựng mô hình nuôi Ngao bền vững..." Các sinh kế bổ trợ khác (như nuôi giun quế, làm VAC...) và các hoạt động tăng cường năng lực cho cộng đồng ở khu vực cũng đã đựoc MCD tính đến để cố gắng tạo lập một mô hình mang sác thái riêng. Hiện tại MCD cũng đang lỗ lực trợ giúp cho việc tăng cường năng lực và khả năng phối hợp hành động hiệu quả của 2 Khu bảo tồn ở cửa Sông Hồng (gồm VQG XT và Khu bảo tồn thiên nhiên ĐNN Tiền Hải0 thuộc vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng Châu thổ Sông Hồng.

*Dự án: " xóa bnỏ rào cản trong công tác bảo tồn thiên nhiên ở VQG XT...của UNDP/GEF do tổng cục môi trường thực hiện."

Dự án đã qua nước lập khung cơ bản và xây dựng kế hoạch chiến lược. Các công việc đang tiếp tục được thực hiện là: "Hoàn thiện, trình thẩm định và phê duyệt dự án để có thể tổ chức triên khai dự án vào đầu năm 2010."

*Các dự án tập hợp khác:

- Hợp tác với tổ chức tình nguyện quốc tế vì hòa bình (VPV) triển khai dự án tình nguyện ở khu vực xã Giao Xuân & Giao Hải, thời hạn 1.5 năm (2009-2010).

- Hợp tác với tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam triển khai dự án cung cấp tình nguyện viên quốc tế cho VQG XT và cộng đồng kjhu vực trong thời hạn 3 năm (2009-2011).

- Hợp tác với Viện khao học Lâm Nghiệp thực hiện đề tài quan trắc các ô định vị của hệ sinh thái rừng ngập mặn ở khu vực vùng lõi của VQG XT.

- Hợp tác với ban cố vấn Miền Bắc của dự án VCF cùng các bên liên quan tổ chức Hội thảo đánh giá nhu cầu bảo tồn và xây dựng Dự án cho VQG XT về: "Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương theo tiêu chuẩn của Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF).

- Hợp tác với các Cục Vụ Viện và các Trường Đại học thực hiện các nghiên cứu chuyên đề và trợ giúp cho các nghiên cứu sinh thái & sinh viên làm luận văn trên đại học và khóa luận tốt nghiệp tại VQG XT. Trong 9 tháng đầu năm 2009 đã có trên 50 sinh viên cảu nhiều Viện nghiên cứu & Trường Đại học thuôc các chuyên ngành khác nhau lựa chọn VQG XT làm hiện trường nghiên cứu cho các đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu sinh Cao học và Tiến sỹ.

-Dự án đầu tư phát triển vùng lõi VQG XT:

Đây là dự án do Ban quản lý VQG Xt làm chủ đầu tư. Dự án đã thực hiện được 5 năm, trải qua 3 giai đoạn. Dự án đã xây dựng hoàn chỉnh nhiều công trình phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên ở VQG XT được bàn giao đưa vào sử dụng và đã phát huy hiệu quả khá tích cực. Dự án cũng đã được Thanh tra và đang thực hiện kiểm toán giai đoạn I (2004-2007) để trình phê duyệt quyết toán.

Ban quản lý dự án hiện đang tiếp tục hoàn thiện Gói thầu XL xây dựng đường tuần tra trên đê Vành lược và gói thầu trồng cây môi trường sinh thái gai đoạn II ở Khu trung tâm HC-DV của VQG.

Sau khi có thông báo về nguồn vốn kích cầu của Chính phủ hỗ trợ VQG XT tiếp tục đầu tư phát triển, VQG XT đã trình các cấp và được UBND tỉnh chấp thuận cho phép điều chỉnh mở rộng dự án cho giai đoạn tiêp theo. Hiện tại VQG XT đang triển khai hợp đồng với các đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án bổ sung và gói thầu XL số 4 để triển khai chương trình XDCB theo hướng nâng cao các công trình phục vụ mục tiêu quản lý bảo tồn và phát triển bề vững của VQG XT cho giai đoạn 2009-2013.

2.3-Các nhiệm vụ trọng tâm khác:

-Hợp tác với Chính quyền địa phương triển khai gói thầu XL số 2 của dự án đầu tư phát triên vùng đệm, nghiệm thu và bàn giao các công trinhg thuộc gói thầu XL số 1 đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực.

-Tổ chức Hội nghị CBVC năm 2007-2009, biểu dương khen thưởng các CBVC có thành tích đồng thời phát huy phong trào thi đua năm 2009.

-Tổ chức Đại hội Câu lạc bộ trồng nấm VQG XT lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009-2012 và Hội nghị giao ban Vùng đẹm quý I & II năm 2008-2009.

Tổ chức cho đoàn cán bộ dự án WAP và các đối tác (14 người) đi thăm quan học tập thực tế ở Thái Lan đạt kết quả tốt.

-Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành TW Hiệp hội các VQG & Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam năm 2009 tại trụ sở VQG XT.

- Hợp tác với tổ chức tình nguyện viên quốc tế đón và làm việc với 4 tình nguyện viên quốc tế (3 người Pháp và 1 người Anh), Hợp tác làm việc với các tổ chức tình nguyện: Câu lạc bộ 3600
-Đại học kinh tế quốc dân, Câu lạc bộ tiếng Anh môi trường và đội tình nguyện của khoa môi trường-Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện chiến dịch mùa hè xanh tại xã Giao An và các hoạt động tình nguyện khác trên khu vực VQG XT.

 

- Đón và làm việc với hàng chục đoàn khách quốc tế và hàng nghìn lượt khách trong nước đến thăm quan học tập và troa đổi kih nghiệm.

- Tham gia Hội thảo Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Quảng Bình và Hội thảo Quản lý các khu Ramsar ở khu vực Đông Nam Á & Nam Châu Á tại Busan-Hàn Quốc.

- Thực hiện sự nghiệp môi trường năm 2009: GDMT cho học đường & cộng đồng, phát hành các ấn phẩm truyền thông, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện TTĐC...

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Huyện Giao Thủy và Sở chủ quản giao phó.III-Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2009:

- Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý TN-MT, Đặc biệt phối hợp với các đơn vị hữu quan ở khu vực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài nguyên chim di trú trong dịp cuối năm.

- Hoàn thiện các hạng mục công việc giai đoạn I (2007-6/2009) của dự án WAP cũng như kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009. Triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn tiếp theo và kế hoạch chi tiết của 6 tháng cuối năm 2009. Tổ chức thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm của dự án MCD và SJ Việt Nam. Phối hợp với cục bảo tồn đa dạng sinh học hoàn thiện đề xuất dự án của UNDP/GEF; đồng thời thực hiện tốt các chương trình hợp tác quốc tế khác tại VQG XT.

- Triển khai các thủ tục XDCB về điều chỉnh mở rộng Dự án đầu tư hỗ trợ các Chương trình phát triển cộng đồng, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường; Đồng thời triển khai hoàn chỉnh thủ tục XDCB của gói thầu XL số 4 và các gói thầu thiết bị năm 2009, Hoàn thiện các hạng mục công trình của gói thầu XL số 2 của dự án Vùng đệm VQG XT.

- Phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2009. Lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực phấn đấu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CBVC. Hoàn thiện các quy chế và nội quy hoạt động của VQG XT để từng bước xây dựng đơn vị phát triển lớn mạnh toàn diện.
(Nguồn VQG XT)

 

        

Công ước Ramsar  (21:28 | 03-03-2011)

Điện thoại: (844) 0350 3741501