Khu DTSQSH là khu vực đất ngập nước ven biển được quản lý bởi 3 tỉnh ven biển (Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình) nhằm mục tiêu phối hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa bảo tồn, phát triển và văn hoá, tạo ra một mô hình phát triển bền vững trong khu vực.

Vùng lõi khu DTSQSH có diện tích 14.167 ha bao gồm Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước (KBT) Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Khu vực này có giá trị đa dạng sinh học cao. Đây là nơi cư trú của khoảng 200 loài chim, trong đó một số loài chim quý hiếm và có tầm quan trọng quốc tế, có tên trong Sách đỏ thế giới như: Cò thìa Platalea minor, Bồ nông chân xám Larus saunders, ... Những hệ sinh thái rừng ngập mặn, đầm lầy, bãi bồi ven biển và cửa sông nơi đây đã cung cấp sinh cảnh thuận lợi cho nhiều loài động, thực vật có giá trị .
 
Dân số vùng đệm của VQG và KBT chiếm khoảng 62.000 người (trong đó 46.000 người thuộc 5 xã vùng đệm VQG Xuân Thuỷ và 16.000 người thuộc 3 xã vùng đệm của KBT Tiền Hải). Hoạt động sinh kế chính của người dân ở đây bao gồm: nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, thương mại, dịch vụ và gần đây có thêm hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng. Đời sống người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn. Khoảng 60% dân số sống phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn lợi ven biển bằng nghề khai thác hay nuôi trồng thuỷ sản, tạo áp lực khá lớn lên các hệ sinh thái trong khu vực.
 
Xuất phát từ bối cảnh trên, rõ ràng công tác quản lý vùng lõi khu DTSQSH là một nhu cầu cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm dung hòa giữa mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư.
Click vào đây để download tiếp tài liệu:

        

Công ước Ramsar  (21:28 | 03-03-2011)

Điện thoại: (844) 0350 3741501