• Một ý kiến nhỏ - một thành công lớn
  Với phương pháp tiếp cận trong quản lý là dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của họ vào quá trình bảo tồn và phát triển, VQG Xuân Thủy đã đạt được những thành quả quan trọng trong việc quản lý bền vững tài nguyên Đất ngập nước của khu vực. Vì vậy, tiếng nói của cộng đồng luôn được quan tâm, lắng nghe và giải quyết. Một trong những tiếng nói đó là phản ánh tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên RNM trong vùng đệm thuộc địa bàn các xã quản lý.
 • Nghiên cứu sử dụng bền vững nguồn nước khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định
  Nhiều năm qua đã có nhiều dự án trong nước và ngoài nước đầu tư nghiên cứu, triển khai tại VQG Xuân Thủy với các mảng khác nhau nhưng chưa có một dự án nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề sử dụng nguồn nước ở đây . Vì vậy, dự án "Nghiên cứu sử dụng bền vững nguồn nước khu vực VQG gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định” là rất cần thiết và là động lực thúc đẩy việc thực hiện được mục tiêu quy hoạch vườn quốc gia Xuân Thủy trong giai đoạn hiện tại cũng như cho phát triển bền vững lâu dài.
 • Các hoạt động bảo tồn ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
  Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đa dạng và các đàn chim di trú hoang dã, VQG Xuân Thủy đã tiến hành đồng thời nhiều hoạt động bảo tồn và phát triển.
 • Mật ong Rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy
  Hàng năm khoảng từ tháng 4, 5 đến tháng 7 là lúc cây Sú, Vẹt đồng loạt ra hoa. Những Chủ nuôi ong từ khắp nơi đến với Xuân Thủy vào thời điểm này để khai thác mật từ nguồn hoa Sú, Vẹt. Nơi đây đã được ghi nhận là khu vực khai thác mật ong Sú, Vẹt với chất lượng và sản lượng tốt và lớn nhất miền Bắc. Sản lượng đạt từ 60-80 tấn/năm.
 • Cụ ông 80 làm giàu từ cây nấm
  LĐ - Người ta gọi ông Vũ Phương Thảo là "bác Nấm" vì ông là chủ tịch câu lạc bộ trồng nấm đầu tiên ở Xuân Thuỷ và cũng là đầu tiên ở Nam Định...