• Đoàn Hội đồng Anh thăm và làm việc tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
    Ngày 07/05/2015, Đoàn Hội đồng Anh do Bà Cherry Gouth - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vườn quốc gia Xuân Thủy – Giao Thủy, Nam Định. Cùng đi với đoàn còn có Ông Ian Robinson - Phó Giám đốc Hồi đồng Anh tại Việt Nam, Trợ lý Giám đốc và Quản lý chương trình giáo dục Tiếng Anh tại Việt Nam và Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định...
  • Đại hội Chi bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
    Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy Giao Thủy – Nam Định và được sự nhất trí của các cấp các ngành hữu quan; ngày 20 tháng 04 năm 2015, Chi bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020...
  • Dự án: “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam (Dự án PA)
    - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thực hiện: Tổng cục Môi trường - Cơ quan đồng thực hiện: Tổng cục Lâm nghiệp - Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) - Cơ quan đại diện nhà tài trợ: Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) - Thời gian thực hiện Dự án: 2011-2015