• Sơ lược lịch sử vùng đất ngập nước
    Trải qua lịch sử gần 200 năm, vùng đất ngập nước ở cửa sông ven biển thuộc Vườn quốc gia Xuân Thuỷ hiện nay chứng kiến nhiều thay đổi cả theo chiều hướng tích cực cùng với những biến cố tiêu cực khác.
< 1 2 3 >

Điện thoại: (844) 0350 3741501