Kinh tế hoá công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và tạo lập cơ chế phát triển bền vững trong các Khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam hiện nay là một hướng đi tất yếu và cần phải được ưu tiên triển khai sớm. Điều này đặc biệt phù hợp với các hệ sinh thái đất ngập nước có khả năng tự phục hồi cao như Vườn quốc gia - Khu Ramsar quốc tế Xuân Thuỷ - vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới liên tỉnh ven biển châu thổ sông Hồng

.....Việc triển khai thực hiện cơ chế trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu khoa học khách quan, được tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, đảm bảo theo nguyên tắc: “Sử dụng khôn khéo & bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhằm đáp ứng lợi ích trước mắt của cộng đồng địa phương, đồng thời đảm bảo lợi ích lâu dài của quốc gia và quốc tế ”. Như vậy cần phải sớm thể chế Cơ chế này, đồng thời hướng dẫn thực hiện chu đáo nhằm nhân rộng mô hình, từ đó có thể giúp cho các cơ sở giải quyết tốt mâu thuẫn cố hữu giữa Bảo tồn và Phát triển hiện tại. Mặt khác cũng cần phải trợ giúp hữu hiệu cho các Khu bảo tồn thiên nhiên để các Đơn vị có thể từng bước đi đến xác lập cơ chế tài chính bền vững, nhằm thành đạt mục tiêu có được sự chung sống hài hoà giữa con người và thiên nhiên ở ngay trong vùng lõi các Khu bảo tồn - Nơi đây sẽ trở thành các mô hình trình diễn về kết hợp hài hoà giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển.

Vào đây để download tài liệu:

http://www.slideshare.net/quangchieu/kinh-t-ho-cng-tc-bo-tn-a-dng-sinh-hc


        

Công ước Ramsar  (21:28 | 03-03-2011)

Điện thoại: (844) 0350 3741501