...Sau 16 tháng triển khai thực hiện, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra; các nội dung của dự án được triển khai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo thuyết minh đã được phê duyệt...

Nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện dự án khoa học công nghệ, ngày 06 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án “Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy cho sản phẩm mật ong của Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định” do Vườn quốc gia Xuân Thủy chủ trì thực hiện.

Dự Hôi nghị có đồng chí Trần Huy Quang – Phó giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, các đồng chí là thành viên Hội đồng, đại diện phòng chuyên môn của sở KHCN; các đồng chí thực hiện dự án.

Sau 16 tháng triển khai thực hiện, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra; các nội dung của dự án được triển khai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo thuyết minh đã được phê duyệt. Cụ thể:

- Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” đã được tạo lập và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Các sản phẩm của dự án, đặc biệt là các sản phẩm mang tính pháp lý đã được xây dựng đảm bảo các nguyên tắc tham gia, dân chủ, đồng thuận của người dân và các bên liên quan, phù hợp với thực tế, đảm bảo chất lượng và hợp quy trước khi được ban hành.

- Mô hình quản lý NHCN “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” qua thí điểm thực hiện cho thấy tính khả thi cao, đầu mối tập trung, vận hành gọn nhẹ và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

- Cộng đồng địa phương nắm được các quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, về đăng ký, quản lý và sử dụng NHCN, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý.

- Sản phẩm “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” đã được cải thiện về mặt chất lượng thông qua việc trang bị máy hạ thủy phần mật ong; mật đặc hơn, hàm lượng thủy phần thấp hơn (từ 18 – 22%); mật không bị sủi bọt, không bị chua và có thời gian bảo quản lâu hơn; nhãn hiệu, bao bi sản phẩm được thiết kế đẹp măt, mẫu mã đa dạng đã giúp giá trị thương hiệu được nâng cao, thị trường sản phẩm được mở rộng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả, hiệu quả của dự án. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và khối lượng công việc, đáp ứng được mục tiêu của thuyết minh được phê duyệt. Các sản phẩm của dự án mang nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế, môi trường cũng như tạo sinh kế cho người dân, góp phần phát huy thương hiệu đặc sản của địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm được bảo hộ. Ngoài ra, hội đồng cũng đánh giá cao về tính khả thi cũng như khả năng duy trì, nhân rộng của dự án trong thời gian tới.

Với các kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đều nhất trí dự án đủ điều kiện đưa nghiệm thu./.

Ngô Văn Chiều - Thư ký dự án


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501