Từ ngày 27/9 – 01/10/2019, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã triển khai hoạt động bố trí các công thức trồng thực nghiệm cây Bần không cánh trên các điều kiện gây trồng khác nhau tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Từ ngày 27/9 – 01/10/2019, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã triển khai hoạt động bố trí các công thức trồng thực nghiệm cây Bần không cánh trên các điều kiện gây trồng khác nhau tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo ươm và trồng cây bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định ’’ do KS.Ngô Văn Chiều làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện đề tài từ 2018 - 2020. 

Tham gia thực hiện hoạt động có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy, các thành viên nhóm nghiên cứu và cộng đồng địa phương tại khu vực. 

Thông qua các hoạt động bố trí các công thức gieo, ươm và trồng thực nghiệm cây Bần không cánh, nhóm nghiên cứu sẽ có những theo dõi, đánh giá và tổng kết để từ đó xây dựng được "Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi bồi tỉnh Nam Định"

Một số hình ảnh về hoạt động:


Ngô Văn Chiều - Chủ nhiệm đề tài NCKH

 

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501