Khôi phục rừng   (13:18 | 17-03-2010)
Khoảng 14.000 cây phi lao được trồng trên diện tích 6,2ha trong tháng 10-2008 tại Cồn Lu. Khôi phục rừng là một trong những sứ mệnh của Vườn quốc gia Xuân Thuỷ. Đây cũng là một trong những hoạt động của Chương trình Liên minh đất ngập nước (WAP).

Dự án đã hỗ trợ Vườn quốc gia Xuân Thuỷ di dời đàn gia súc ra khỏi vùng lõi, nhường đất cho rừng phục hồi. Mục tiêu của dự án là khôi phục và phát triển diện tích rừng ngập mặn mà trước đó đã bị gia súc và hoạt động khai thác của con người phá huỷ; tạo ra môi trường sống tốt cho thuỷ hải sản, chim; ngăn chặn những cơn bão…
Dự án cũng nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam trong chiến dịch "Xây dựng Vườn quốc gia Xuân Thuỷ từ năm 2004-2010". Có khoảng 14.000 cây phi lao được trồng trên diện tích 6,2ha trong tháng 10-2008 tại Cồn Lu.
Khôi phục rừng tại khu vực này là sự phối hợp chặt chẽ của Vườn quốc gia Xuân Thuỷ với lưc lượng Kiểm Lâm và cộng đồng địa phương. Trong đó, cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia và cộng đồng địa phương cùng tham gia trồng rừng và cùng với lực lượng Kiểm Lâm có trách nhiệm bảo vệ, giúp rừng phát triển tốt trong tương lai. 
 
 
Đoàn thanh niên vùng đệm đang đóng bầu ươm Phi lao

 Người dân vùng đệm tham gia phục hồi rừng Phi lao tại Cồn Lu 

 

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501