Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy; lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Lạt, Đồn Biên phòng Quất Lâm....

Thực hiện chương trình công tác năm 2023; được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy, ngày 10/7/2023 Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức hội nghị giao ban vùng đệm 6 tháng đầu năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch và dịch vụ môi trường của Vườn quốc gia giai đoạn 06 tháng đầu năm 2023; triển khai định hướng kế hoạch công tác trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo và tham vấn dự thảo phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Xuân Thủy giai đoạn 2022-2030.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy; lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Lạt, Đồn Biên phòng Quất Lâm; các đồng chí đại diện cho các phòng, ban của huyện Giao Thủy; đại diện lãnh đạo UBND các xã vùng đệm và cộng đồng địa phương.

Đ/c Doãn Cao Cường - Giám đốc VQG Xuân Thủy phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 do Ban quản lý Vườn quốc gia trình bày cho thấy: Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ trọng tâm luôn được đơn vị quân tâm, chú trọng; công tác phối kết hợp với các đơn vị hữu quan trên địa bàn được duy trì thường xuyên; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên; công tác giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường đã từng bước phát huy giá trị... Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Xuân Thủy giai đoạn 2022 – 2030.

Đ/c Vũ Quốc Đạt - Phó Giám đốc VQG Xuân Thủy trình bày báo cáo tổng kết công tác quản lý tài nguyên, đa dạng sinh học 6 tháng đầu năm 2023

Đại diện tư vấn trình bày dự thảo phương án quản lý rừng bền vững VQG Xuân Thủy giai đoạn 2022 - 2030

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Nam Định, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Giao Thủy đề nghị Vườn quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trên địa bàn để bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại khu vực; chủ động xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu nhằm thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương; tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực; phối hợp với tư vấn rà soát, đánh giá cụ thể các kế hoạch đã xây dựng trong phương án quản lý rừng bền vững, đảm bảo các nội dung đề xuất phải phù hợp với quy hoạch của huyện và của tỉnh giai đoạn 2022 – 2030.

Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đ/c Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Giao Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đại diện Sở TN&MT, Biên phòng và Chính quyền địa phương phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu đáp từ, đồng chí Doãn Cao Cường – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Giao Thủy. Đồng chí nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo cán bộ viên chức đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên giao.

Ngô Văn Chiều - Phó Trưởng phòng Bảo tồn TN&MT

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501