Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và môi trường khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Ngày 17/6/2024, Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và môi trường khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc VQG Xuân Thủy khẳng định: việc ký kết quy chế đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ của VQG Xuân Thủy, Đồn Biên phòng Ba Lạt, Đồn Biên phòng Quất Lâm và Hạt kiểm lâm Giao Xuân Hải. Quy chế phối hợp được ký kết tạo điều kiên thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ và công chức, viên chức các đơn vị tổ chức thực hiện tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại tới tài nguyên, đa dạng sinh học và môi trường khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển và an ninh trật tự tại khu vực.

 

Đ/c Doãn Cao Cường Giám đốc VQG Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị

Quá trình xây dựng Quy chế phối hợp các đơn vị đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chủ quản các đơn vị như Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển và phát triển nông thôn tỉnh, chứng tỏ được sự thiết thực trong việc xây dựng và triển khai các nội dung của quy chế. Trong quá trình thực hiện quy chế chắc chắn sẽ phát sinh những bài toán từ thực tế đòi hỏi chúng ta có những bàn bạc điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp, các đơn vị đã thảo luận và đề xuất các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt quy chế phục vụ thiết thực cho công tác quản lý rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường trong khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

 

Lãnh đạo Đồn biên phòng Ba Lạt tham gia, đóng góp ý kiến

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm Giao – Xuân – Hải tham gia, bổ sung ý kiến.

Lãnh đạo VQG Xuân Thủy, Hạt kiểm lâm Giao Xuân Hải, Đồn biên phòng Ba Lạt, Đồn biên phòng Quất Lâm cùng ký kết quy chế phối hợp.

Để bản quy chế đi vào hoạt động hiệu quả, phục vụ thiết thực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, các đơn vị đã cùng đi đến thống nhất:

-Ngay sau khi quy chế được ký kết, các đơn vị cùng triển khai phổ biến nội dung quy chế cho tập thể cán bộ, chiến sỹ và nhân viên các đơn vị nắm rõ nội dung để cùng phối hợp triển khai.

-Các đơn vị giao đầu mối chủ trì giám sát, tổ chức thực hiện quy chế, thường xuyên cập nhật nội dung để kịp thời báo cáo, đồng thời phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá định kỳ.

 

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501