Với mong muốn giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế những nét đặc trưng và các sinh cảnh độc đáo của Vườn và dưới sự hỗ trợ của chương trình liên minh đất ngập nước (WAP), các cán bộ của Vườn đã tạo ra mẫu tờ rơi mới với nội dung và hình ảnh chất lượng.

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501