• Nơi xem chim lý tưởng
  Những người yêu thích và muốn xem các loài chim có nhiều lý do để đến thăm VQG XT. Đây là nơi cư ngụ của một số loài chim rất hiếm và đang bị đe doạ như Cò mỏ thìa, Rẽ mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc…
 • Sơ lược lịch sử vùng đất ngập nước
  Trải qua lịch sử gần 200 năm, vùng đất ngập nước ở cửa sông ven biển thuộc Vườn quốc gia Xuân Thuỷ hiện nay chứng kiến nhiều thay đổi cả theo chiều hướng tích cực cùng với những biến cố tiêu cực khác.
 • Quá trình xây dựng và phát triển
  Tháng 01/1989 Vùng Đất ngập nước ở cửa sông ven biển thuộc huyện Xuân Thuỷ chính thức gia nhập công nhận công ước Ramsar (Công ước bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi di trú của những loài chim nước). Đây là điểm Ramsar thứ 50 của thế giới, đầu tiên của Đông Nam Á và đầu tiên của Việt Nam...
 • Rừng ngập mặn
  Các hệ sinh thái rừng ngập mặn cung cấp những chức năng và dịch vụ sinh thái quan trọng. Chúng là nơi nuôi dưỡng nhiều loài cá và là những hệ thống lọc nước tự nhiên...
< 1 2 3 >

Điện thoại: (844) 0350 3741501