Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ ngày 7 – 11/9/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw) tổ chức đoàn công tác khảo sát vùng tiềm năng đưa vào thực hiện Dự án “Bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Đồng bằng Sông Hồng” (Kfw11) trong đó có tỉnh Nam Định.

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ ngày 7 – 11/9/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw) tổ chức đoàn công tác khảo sát vùng tiềm năng đưa vào thực hiện Dự án “Bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Đồng bằng Sông Hồng” (Kfw11) trong đó có tỉnh Nam Định.

Thành phần đoàn công tác gồm có:

- Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1)

Ông: Vũ Xuân Thôn

- Trưởng ban Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp

2)

Ông: Phạm Ngọc Mậu

- Trưởng phòng Hợp tác song phương – Vụ HTQT

3)

Ông: Phạm Quốc Chiến

- Giám đốc dự án WB3 – BQLCDA Lâm nghiệp

4)

Ông: Lê Thanh Văn

- Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế

5)

Bà: Lê Thị Thủy

- Phiên dịch

- Về phía Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw):

1)

Ông: Hubertus Kraienhorst

- Chuyên gia cao cấp Lâm nghiệp

2)

Ông: Carsten Kilian

- Quản lý Dự án

3)

Bà: Andrea Noreen

- Trưởng phòng Quản lý tài nguyên Kfw

4)

Bà: Lê Thủy Anh

- Điều phối viên văn phòng Kfw Hà Nội

5)

Ông: Nguyễn Văn Minh

- Tư vấn

Sáng ngày 10/9/2016, Đoàn công tác đã làm việc với các cơ quan hửu quan tại tỉnh Nam Định như: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính để thảo luận về kỹ thuật và cơ chế tài chính khi thực hiện dự án. Trước đó, ngày 9/9/2016, Đoàn công tác cũng đã đi thăm quan các khu vực triển khai thực hiện dự án tại tỉnh Nam Định như: Huyện Hải Hậu và Vườn quốc gia Xuân Thủy để lắng nghe các ý kiến của cấp chính quyền địa phương và chốt lại các hợp phần sẽ thực hiện trông khuôn khổ Dự án.

Dự án “Bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Đồng bằng Sông Hồng” là một Dự án lớn được tài trợ bởi Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw) và Liên minh Châu Âu (EU) với tổng mức đầu tư là 30 triệu USD và được thực hiện trong vòng 5 năm (2017 – 2012). Tham gia thực hiện Dự án này, UBND tỉnh Nam Định đề xuất 03 hợp phần, tập trung chủ yếu tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy như: Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp vùng ven biển; hỗ trợ các nhóm cộng đồng bảo vệ bờ biển; bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn bị đe dọa; bảo vệ rừng ngập mặn hiện có; trồng mới rừng ngập mặn; trồng cây phân tán; quy hoạch, thiết kế và phục hồi đê điều; xây dựng các mô hình phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương...

Ngô Văn Chiều - Phòng Bảo tồn Biển và Đất ngập nước.        


Điện thoại: (844) 0350 3741501