Với những tiềm năng sẵn có mà thiên nhiên đã ban tặng, VQG Xuân Thủy không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bảo tồn mà các cán bộ và công nhân viên của Vườn đã và đang từng bước giới thiệu chúng tới các du khách trong nước và quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tờ rơi quảng bá.

Hoạt động quảng bá du lịch là một lĩnh vực yếu kém trong hoạt động du lịch ở VQG Xuân Thủy. Trước đây, do điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc còn hạn chế nên hoạt động du lịch ở đây chỉ được biết đến một cách gián tiếp thông qua các tổ chức quốc tế tới làm việc và qua một số phương tiện truyến thông nên hiệu quả tuyên truyền quảng bá không cao.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hoạt động này đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức quốc tế, nhiều công ty du lịch đến khảo sát và gửi khách tới Vườn. Nhiều cuốn phim, tờ gấp giới thiệu về tiềm năng của VQG Xuân Thủy đã đến với du khách, nhiều công ty du lịch và các tổ chức phi chính phủ đã đăng tải thông tin này trên website của mình. VQG Xuân Thủy cũng đã chú trọng nâng cao năng lực tiếp thị và cạnh tranh của chính mình thông qua việc xây dựng website riêng để đăng tải các thông tin chung và dịch vụ du lịch của Vườn; in ấn các ấn phẩm truyền thông như poster, tờ gấp, ...Các hoạt động quảng bá này rất cần được thực hiện song song với các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực cho du lịch VQG Xuân Thủy.
 
Poster bảo vệ các loài chim hoang dã của VQG Xuân Thủy
 
Tờ rơi giới thiệu Khu DTSQ đất ngập nước liên tỉnh châu thổ sông Hồng

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501