• Tài nguyên du lịch nhân văn
    Cùng với sự phong phú của tài nguyên du lịch tự nhiên, khu vực phụ cận của VQG Xuân Thuỷ có rất nhiều tài nguyên du lịch nhân văn có giá trị có thể kết hợp trong các Tour du lịch.
  • Giới thiệu tóm tắt về các làn điệu dân ca do văn nghệ cộng đồng biểu diễn
    Với truyền thống canh tác: "lúa lấn cói, cói lấn vẹt, vẹt lấn biển", từ lâu các làn điều dân ca đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương vùng đồng bắng Châu thổ sông Hồng. Với mong muốn lưu trữ và giới thiệu tới tất cả các du khách trong nước và quốc tế những làn điệu dân ca hay trong sổ tay của người dân miền biển, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt một số làn điệu chủ yếu sau:
< 1 2 3 >

Điện thoại: (844) 0350 3741501