Ngày 06/01/2023, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đã đề ra trong năm 2022, đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện cho năm 2023.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Ngành Nông nghiệp&Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; ngày 06/01/2023, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đã đề ra trong năm 2022, đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện cho năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Ánh - Phó Giám đốc Vườn quốc gia cùng các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo sử sụng và quản lý tài chính năm 2022; báo cáo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Quy chế trực cuối tuần, Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ của đơn vị; công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Đồng chí Phan Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung chương trình Hội nghị

Đồng chí Phạm Vũ Ánh - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Các báo cáo trình bày tại Hội nghị đã cho thấy năm 2022 Vườn quốc gia Xuân Thủy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học được bảo tồn bền vững; công tác phối kết hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương được duy trì tốt; thực hiện tốt các nội dung hợp phần trong năm 2022 của dự án “Phục hồi và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng đồng bằng Sông Hồng” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ; phối hợp với các Viện, các tổ chức phi Chính phủ và các trường Đại học thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu về rừng, đa dạng sinh học và rác thải tại khu vực; chủ trì thực hiện 01 dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh về “Hoàn thiện quy trình gieo ươm, trồng cây Bần không cánh”; công tác giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường sau đại dịch Covid-19 đã có nhiều khởi sắc, trong năm đơn vị đã tiếp đón trên 10.000 lượt khách du lịch...

Tại Hội nghị, đoàn Chủ tịch đã phát động phong trào thi đua năm 2023 nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm ngành thành lập đơn vị và vận động cán bộ, viên chức, người lao động nói không với tiêu cực, lãng phí và tham nhũng. Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết Giao ước tập thể giữa Thủ trưởng với các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị và lắng nghe các ý kiến phát biểu xây dựng đầy tâm huyết của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Cán bộ, viên chức đơn vị phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức và người lao động, đồng chí Doãn Cao Cường – Q. Giám đốc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức và người lao động trong năm qua đã tham mưu triển khai tích cực, có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, từng cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2023.

Đồng chí Doãn Cao Cường - Q. Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo đơn vị đã trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân, Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phòng Bảo tồn Tài nguyên - Môi trường và phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 02 cá nhân, Giấy khen của Giám đốc Sở cho 03 cá nhân, Giấy khen của UBND huyện Giao Thủy cho 02 cá nhân, nhiều bằng khen, giấy khen của các tổ chức đoàn thể chính trị cho các cá nhân xuất sắc.

Lãnh đạo đơn vị trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động Vườn quốc gia Xuân Thủy


Ngô Văn Chiều – Phó Trưởng phòng Bảo tồn Tài nguyên và Môi trường

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501