Môi trường là tất cả các yếu tố vật chất và tinh thần bao bọc xung quanh chủ thể con người....

1.Khái niệm

Môi trường là tất cả các yếu tố vật chất và tinh thần bao bọc xung quanh chủ thể con người. Có thể phân loại thành hai dạng môi trường chính là:

- Môi trường tự nhiên: gồm thế giới vô cơ và thế giới hữu cơ

- Môi trường nhân văn: bao gồm tất cả các vấn đề liên qua đến đời sống con người

2.Hiện trạng môi trường

Sau nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển, môi trường đã có nhiều thay đổi. Bao gồm cả các yếu tố tích cực và tiêu cực.

- Môi trường tự nhiên: Loài người sử dụng tài nguyên thiên nhiên để sinh tồn, với đà tăng trưởng dân số mạnh mẽ trong các thập kỷ gần đây cộng với việc áp dụng các công nghệ khai thác hiện đại và nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng tăng đã làm suy giảm đáng kể tài nguyên thiên nhiên cả hữu cơ và vô cơ.

Dáu hiếu suy giảm rõ nhất là diện tích rừng tự nhiên từ chỗ che phủ mặt đất 3/4 , nay chỉ còn tỷ lệ nhỏ, sa mạc hóa đã trở thành xu thế mạnh mẽ trên trái đất. Biến đổi khí hậu ngày cãng rõ rệt (các hiện tượng khí thải CFC gây thủng tầng ô zôn, nhiệt độ trái đất tăng, mực nước biể dâng cao, thiên tai gia tăng hàng năm,…) đã tạo nên những yếu tố bất lợi cho đời sống con người. Các tài nguyên tự nhiên không có khả năng tái tạo như dầu mỏ, than đá cũng dẫn cạn kiệt, đẩy loài người đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng…

Vấn đề ô nhiểm môi trường do chất thải từ quá trình sinh sống của con người và các yếu tố ngoại lực của thiên nhiên khác cũng đã và đang là vấn đề nhức nhối, làm giảm tăng trưởng kinh tế và trực tiếp gây tổn hại sức khỏe và cuộc sống của nhân loại.

Chúng ta đã có nhiều cố gắng để cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, môi trường xung quang ta ngày càng xanh sạch hơn. Tuy nhiên đó mới chỉ là nỗ lực của một bộ phận dân cư và ở trên một vùng địa lý nhất định nào đó. Bản thân những người và những vùng làm tốt vấn đề môi trường sẽ không thành công nếu cộng động không cùng chung sứ mạng, bởi vì ô nhiêm môi trường và suy giảm môi trường có sức lan tỏa rất nhanh và không hề có biên giới.

- Môi trường nhân văn: Loài người từ công xã nguyên thủy đến thời hiện đại đã trải qua nhiều phương thức sống. con người có đời sống tinh thần ngày càng văn minh hơn và tiện ích hơn. Thế giới ngày càng gần nhau và thân thiện hơn khi có được sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại và tư duy tiên tiến. Loài người đang cùng nhau liên kết để giải quyết các vấn đề chung của nhân loại theo xu hướng đối thoại và hợp tác. Tuy nhiên vẫn còn những bất đồng và đâu đó vẫn còn tiềm ẩn những xung đột khu vực vì lợi ích của các cá nhân và các thế lực cục bộ. Đâu đó vẫn còn tiềm ẩn những  nguy cơ băng hoại đạo đức xã hội vì lối sống thực dụng và phi nhân tính của một nhóm người nhỏ, tác động tiêu cực đến đời sống văn minh chung của cộng đồng đa số. Điều đó đòi hỏi cộng đồng nhân loại còn phải đấu tranh và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn vì mục tiêu xây dựng một xã hội ngày thêm văn minh và nhân bản hơn.

3.Giải pháp

Các vấn đề môi trường chỉ có thể giả quyết trên cơ sở được sự thống nhất  hành động của cả cộng đồng, bởi vì vấn đề môi trường là vấn đề chung của cộng đồng, không phải của riêng một tập thể hay cá nhân nào.

- Công việc trước tiên là phải nâng cao nhận thức và giáo dục ý thức môi trường sâu rộng trong cộng đồng. từ đó làm tiền đề cho việc xây dựng các kế hoạch hành động bảo vệ và phát triển môi trường bền vững chung cho tương lai cộng đồng.

- Xây dựng và ban hành các kế hoạch chiến lược quản lý môi trường của địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Từ đó thống nhất thực thi có hiệu quả. Các công ước quốc tế về môi trường cần được tiếp tục điểu chỉnh và thực hiện có hiệu quả đối với tất cả các quốc gia thành viên, nhằm ngăn chặn xu hướng suy thoái môi trường toàn cầu, từ đó xúc tiến mạnh mẽ các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến để bảo vệ và tôn tạo môi trường. Quan tâm đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường. Khi phát triển kinh tế đều phải gắn với công tác bảo vệ môi trường và thực hiện các tiêu chí phát triển bền vững đối với tất cả các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp các ngành cũng như đối với kế hoạch phát triển của cấp quốc gia và quốc tế.

- Tăng cường hoạt đồng quan trắc, giám sát và đánh giá tác động môi trường, từ đó có kế hoạch điều chỉnh kịp thời đảm bảo môi trường bền vững. Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hợp tác để bảo vệ và giải quyết tố các vấn đề môi trường chung.

- Về vấn đề môi trường nhân văn: Thế giới đang từng bước điều chỉnh nhằm đạt được những thỏa thuận để hướng tới mục tiêu chung sống hài hòa và phát triển bền vững. Con người có quyền sống bình đẳng và cùng nhau chịu trách nhiệm trước những vấn đề chung về môi trường. Như vậy cần phải tăng cường hợp tác đối thoại và phối hợp hành động chung nhằm đạt được những kết quả thiết thực trong việc cải thiện điều kiện sống của mỗi dân tộc, mỗi con người theo tiêu chí “mình vì mọi người và mọi người vì mình”; Như vậy sẽ từng bước giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, để rồi cùng nhau chung sức phấn đấu tạo dựng nên môi trường sống văn minh và lâu bền cho ngôi nhà chung là trái đất.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501