Phó GĐ Sở cùng Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh Nam Định về dự và chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Vườn quốc gia Xuân Thủy năm 2024.

   Thực hiện Công văn số: 4433/SNN-CĐN ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở và Ban thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Lãnh đạo đơn vị và BCH CĐCS phối hợp tổ chức Hội nghị - CBVCLĐ năm 2024, nhằm đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị - CBVCLĐ năm 2023, đồng thời xây dựng và bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

   Về dự và chỉ đạo Hội nghị có  đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định, đồng chí Nguyễn Thành Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

   Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo sử sụng và quản lý tài chính năm 2023; báo cáo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện năm 2024; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ của đơn vị...

Các báo cáo trình bày tại Hội nghị cho thấy năm 2023, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học được bảo tồn bền vững; công tác phối kết hợp với các ban ngành và chính quyền địa phương được duy trì tốt; thực hiện tốt các nội dung hợp phần trong năm 2023 của dự án “Phục hồi và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng đồng bằng Sông Hồng” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ; phối hợp với các Viện các tổ chức phi Chính phủ và các trường Đại học thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu về rừng, đa dạng sinh học và rác thải tại khu vực; chủ trì thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh về “Hoàn thiện quy trình gieo ươm, trồng cây Bần không cánh”; công tác giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường đã có nhiều khởi sắc...


Đồng chí Doãn Cao Cường - Giám đốc VQG Xuân Thủy lên phát biểu khai mạc hội nghị.


Đ/c Phạm Vũ Ánh – BT Chi bộ, PGĐ báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị.

Đ/c Bùi Thị Huyền Diệu - Kế toán đơn vị báo cáo hoạt động tài chính đơn vị năm 2023.

Đ/c Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Thanh tra ND báo cáo hoạt động của ban TTND nhiệm kỳ 2022-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Vườn quốc gia Xuân Thủy đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Vườn quốc gia Xuân Thủy cần tăng cường công tác phối hợp để quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại khu vực; lựa chọn và phát triển các sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị; hoàn thiện hồ sơ công nhận Vườn Di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Xuân Thủy..
Thay mặt đơn vị, đồng chí Doãn Cao Cường – Giám đốc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức và người lao động trong năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, từng cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2024. 

Đ/C Nguyễn Văn Hữu - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ Tịch đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và vận động cán bộ, viên chức, người lao động nói không với tiêu cực, lãng phí và tham nhũng. Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết Giao ước tập thể giữa Thủ trưởng với các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị và lắng nghe các ý kiến phát biểu xây dựng đầy tâm huyết của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
Hội nghị cũng đã công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.


Đ/C Nguyễn Văn Hữu - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định trao danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.


Đ/C Nguyễn Văn Hữu - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định trao bằng khen của UBND tỉnh.


Đ/C Nguyễn Văn Hữu - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở .


Chủ tịch Công Đoàn ngành trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 :


Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025.


Hy vọng với những thành tích tốt đẹp của năm 2023, Vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ bước vào một năm công tác mới với khí thế và quyết tâm giành thắng lợi mới.
 

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501