Ngày 25/02/2023, Phòng 5 Cục Kỹ thuật Nghiệm vụ - Bộ Công An phối hợp với Công an Huyện Giao Thủy và Vườn quốc gia Xuân Thủy triển khai trồng 700 cây ngập mặn tại khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Ngày 25/02/2023, Phòng 5 Cục Kỹ thuật Nghiệm vụ - Bộ Công An phối hợp với Công an Huyện Giao Thủy và Vườn quốc gia Xuân Thủy triển khai trồng 700 cây ngập mặn tại khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Tham gia Chương trình trồng rừng ngập mặn có lãnh đạo, cán bộ Phòng 5 Cục Kỹ thuật Nghiệm vụ - Bộ Công An; lãnh đạo, cán bộ Công an Huyện Giao Thủy và lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp “Hành động chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái rừng ngập mặn và thích ứng với biến đổi khí hậu”; đặc biệt, trồng rừng ngập mặn là xây dựng "bức tường xanh chắn sóng", là "giải pháp mềm" trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc trồng rừng ngập mặn sẽ góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành, làm đẹp thêm cảnh quan; đồng thời mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương và góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Một số hình ảnh về hoạt động:


Lễ phát động trồng 700 cây ngập mặn tại VQG Xuân Thủy

Các đại biểu tham gia trồng 700 cây ngập mặn tại khu vực bãi bồi VQG Xuân Thủy


Ngô Văn Chiều – Phó Trưởng phòng Bảo tồn Tài nguyên và Môi trường


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501