Với mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa phương; ngày 10/11/2022, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức Hội nghị giao ban năm 2022.

Được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn Nam Định và UBND huyện Giao Thủy, ngày 10/11/2022, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức hội nghị giao ban năm 2022. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong công tác quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, đặc biệt là công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chấp pháp, Vườn quốc gia và chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua.

Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định, UBND huyện Giao Thủy và Chi Cục Kiểm lâm; các đồng chí đại diện phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên và UBND các xã vùng đệm.

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 do Ban quản lý Vườn quốc gia trình bày cho thấy: quản lý bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ trọng tâm được Vườn Quốc gia Xuân Thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp tích cực và thực hiện nghiêm túc; phối kết hợp với các ngành liên quan phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm; hợp tác với các cấp, các ngành hữu quan triển khai tổ chức có hiệu quả các chương trình nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tuyên truyền giáo dục môi trường cho cộng đồng địa phương thông luôn được quan tâm... Cùng với đó, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã lồng ghép thực hiện các công trình để hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái; chủ động đổi mới và xây dựng các tour tuyến mới nhằm thu hút du khách và học sinh tham quan, trải nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Nam Định, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Giao Thủy đề nghị Vườn quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại khu vực; chủ động xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu nhằm thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương; tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Doãn Cao Cường – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và UBND huyện Giao Thủy. Đồng chí nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo cán bộ viên chức đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên giao.

Một số hình ảnh về hội nghị:


Ngô Văn Chiều – Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501