Chuyến tham quan, kiểm tra là một phần kế hoạch nằm trong Chương trình kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương do UBND tỉnh Nam Định tổ chức trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 27/5/2022, Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến thăm và kiểm tra công tác quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Chuyến tham quan, kiểm tra là một phần kế hoạch nằm trong Chương trình kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương do UBND tỉnh Nam Định tổ chức trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Tham gia chuyến tham quan và kiểm tra Vườn quốc gia Xuân Thủy có các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuỷ lợi; và UBND các huyện Giao Thủy.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm và kiểm tra tra công tác quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ viên chức Vườn quốc gia Xuân Thủy trong thời gian qua đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tặng quà cho Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy
Để phát huy tiềm năng khu Ramsar Xuân Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Giao Thủy tăng cường kết nối, liên kết với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các tổ chức quốc tế để tiếp tục bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái kết hợp với phát triển kinh tế, du lịch một cách hài hòa, hiệu quả.

Ngô Văn Chiều – Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501