Mục đích của Hội nghị là tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản...

Ngày 22/4/2022, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với Chi Cục Thủy sản Nam Định tổ chức “Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành” cho các tổ chức, cá nhân và người dân hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Mục đích của Hội nghị là tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản; qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; đảm bảo cho người dân kịp thời cập nhật, hiểu rõ, hiểu đúng Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng tuyên truyền là các chủ tàu cá, các thuyền viên làm việc trên tàu cá; các hộ khai thác thủy sản; các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường; các hộ nuôi trồng thủy sản...

Nội dung tuyên truyền tại Hội nghi:

1) Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản:

a) Tuyên truyền các quy định, điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quy định về đăng ký nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, nuôi thủy sản chủ lực; thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển và các chế tài xử phạt vi phạm hành chính;

b) Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản;

c) Hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản quan trắc một số yếu tố môi trường thông thường; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để quản lý và xử lý các yếu tố bất thường của môi trường ao nuôi.

2) Trong lĩnh vực khai thác thủy sản: Tuyên truyền các nội dung về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp; việc ghi chép, nộp Nhật ký khai thác thủy sản và các chế tài xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

3) Tuyên truyền, giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và các giá trị tại khu đất ngập nước Xuân Thủy.


Ngô Văn Chiều – Phòng Bảo tồn Tài nguyên và Môi trường

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501