Được sự nhất trí của Ban thường vụ Huyện đoàn Giao Thủy, của Cấp ủy và Ban Lãnh đạo đơn vị, ngày 19/4/2022 Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Thi hành Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 122-KH/HĐ ngày 20/9/2021 và Hướng dẫn số 164-HD/ĐTN ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Giao Thủy “Về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Giao Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027”; Căn cứ vào Kế hoạch số 245-KH/ĐTN ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy “Về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024”; Được sự nhất trí của Ban thường vụ Huyện đoàn Giao Thủy, của Cấp ủy và Ban Lãnh đạo đơn vị; Ngày 19/4/2022, Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.


Tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Huyện đoàn Giao Thủy; đại diện Ban Chấp hành Đoàn xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Đồn Biên phòng Ba Lạt; đại diện Cấp ủy, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn và trưởng các phòng, ban của đơn vị; cùng toàn thể đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.


Đồng chí Ngô Văn Chiều - Bí thư Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy nhiệm kỳ 2019 - 2022 thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.Đoàn chủ tịch trình bày đự thảo báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội


Đại diện các Chi đoàn bạn tặng hoa chúc mừng Đại hội


Qua thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ, sôi nổi, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình làm việc đề ra.


Đại hội đã thảo luận và thông qua Dự thảo “Báo cáo kết quả ông tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ ông tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2024”. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024; bầu đủ số lượng đại biểu đi đự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Giao Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 100% đoàn viên tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Ánh – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách đơn vị, đồng chí Vũ Hoàng Hải – Phó Bí thư Huyện đoàn Giao Thủy ghi nhận và đánh giá cao các kết quả và những đóng góp của Chi đoàn đối với công tác chuyên môn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị và của Huyện đoàn Giao Thủy. Các đồng chí lãnh đạo tin tưởng rằng, với sức trẻ, sự quyết tâm cùng năng lực chuyên môn tốt, Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ hoàn thành tốt mọi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


Ban Chấp hành Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội


Thay mặt Đại hội và toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn, đồng chí Chủ tịch Đại hội đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện đoàn, của Cấp ủy và Ban Lãnh đạo đơn vị trong thời gian qua và tại Đại hội trọng thể ngày hôm nay. Đồng chí cũng xin hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo để xây dựng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho Chi đoàn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị – xã hội mà Lãnh đạo cấp trên giao phó, từng bước đưa Chi đoàn trở thành một trong những đơn vị lớn mạnh của Huyện đoàn.


Đồng chí Vũ Hoàng Hải - Phó Bí thư Huyện đoàn Giao Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Phạm Vũ Ánh - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Lãnh đạo đơn vị và Huyện đoàn Giao Thủy chụp ảnh lưu niệm


Ngô Văn Chiều – Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501