Thực hiện phong trào “Đoàn viên thanh niên chung tay bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy”; hưởng ứng tháng thanh niên hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; nhằm góp phần xây dựng nguồn quỹ hoạt động cho Chi đoàn; Ban Chấp hành Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy đã phát động và tổ chức xây dựng mô hình “Vườn ươm cây giống thanh niên”.

Thực hiện phong trào “Đoàn viên thanh niên chung tay bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy”; hưởng ứng tháng thanh niên hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; nhằm góp phần xây dựng nguồn quỹ hoạt động cho Chi đoàn; Ban Chấp hành Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy đã phát động và tổ chức xây dựng mô hình “Vườn ươm cây giống thanh niên”.

Vườn ươm cây giống thanh niên” được xây dựng và phát triển trên cơ sở kế thừa kết quả đề tài  “Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo ươm và trồng cây Bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định”. Vườn ươm có diện tích 1500m2, với 03 phân khu chức năng là khu chứa nguyên vật liệu, khu gieo ươm và khu ươm cây con trong bầu, có khả năng cung cấp 10.000 cây giống đủ tiêu chuẩn/năm. Các giống cây chủ yếu được lựa chọn để ươm là: Vẹt dù, Đước vòi, Trang, Bần không cánh....

Cây giống sau khi được gieo ươm, đạt tiêu chuẩn sẽ được cung cấp cho các chương trình trồng, phục hồi rừng ngập mặn tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy, các chương trình trồng trải nghiệm dành cho du khách hoặc cung cấp cho các tổ chức/cá nhân có nhu cầu trồng rừng ngập mặn tại khu vực.

Để đảm bảo cây con trong mô hình “Vườn ươm cây giống thanh niên” sinh trưởng và phát triển tốt, Chi đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy thường xuyên tổ chức hoạt động làm cỏ, phá váng và đảo bầu. Đoàn viên thanh niên khi tham gia vào các hoạt động duy trì mô hình “Vườn ươm cây giống thanh niên” đều tỏ ra hồ hởi, phấn khởi và ý thức với vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Có thể khẳng định, việc xây dựng mô hình “Vườn ươm cây giống thanh niên” là cách làm sáng tạo của tuổi trẻ Vườn quốc gia Xuân Thủy. Điều này tạo dấu ấn và góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh về "Vườn ươm cây giống thanh niên":

Ngô Văn Chiều – Bí thư Chí đoàn Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501