Mục tiêu của Hội thảo là tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được từ hoạt động bố trí các công thức thí nghiệm trồng cây Bần không cánh tại Vườn quốc gia Xuân Thủy;Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng địa phương để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi tỉnh Nam Định...

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo, ươm và trồng cây Bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định”; được sự nhất trí của Sở Khoa học&Công nghệ và Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội thảo khoa học Đánh giá kết quả nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Bần không cánh và tham vấn dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện tỉnh Nam Định”.


Toàn cảnh Hội thảo khoa học về trồng thực nghiệm cây Bần không cánh


Mục tiêu của Hội thảo là tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được từ hoạt động bố trí các công thức thí nghiệm trồng cây Bần không cánh tại Vườn quốc gia Xuân Thủy;Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng địa phương để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi tỉnh Nam Định.

Thành phần tham dự Hội thảo gồm: Sở KH&CN tỉnh Nam Định; Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Nam Định; Trung tâm giống cây trồng Nam Định; Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình; Chi Cục Kiểm Lâm Nam Định; Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải – Thái Bình; Phòng Nông nghiệp huyện Giao Thủy; Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Hạt Kiểm lâm VQG Xuân Thủy và Hạt Giao Xuân Hải; Đại diện Lãnh đạo, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ 05 xã vùng đệm: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải; Cộng đồng địa phương.

Hội thảo đã nghe báo cáo kết quả khảo sát lựa chọn điều kiện gây trồng thực nghiệm cây Bần không cánh tại khu vực bãi bồi VQG Xuân Thủy; Báo cáo kết quả nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Bần không cánh tại Vườn quốc gia Xuân Thủy; Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh phù hợp với điệu kiện bãi bồi tỉnh Nam Định.


Đồng chí Ngô Văn Chiều - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, phần lớn các đại biểu đều cho rằng nghiên cứu có phương pháp tiếp cận đúng, nội dung nghiên cứu cụ thể, số liệu nghiên cứu rõ ràng và đầy đủ; các kết luận đưa ra rất cụ thể và hợp lý. Trong thời gian tới cần phải thực hiện các nghiên cứu trống thực nghiệm cây Bần không cánh trên các điều kiện lập địa khó khăn hơn ở khu vực ven biển tỉnh Nam Định; Theo dõi ảnh hưởng của các công thức mật độ tới tỷ lệ sống, sinh trưởng và chất lượng cây Bần không cánh để có cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh.


Đồng chí Vũ Quốc Đạt - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Nam Định phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo


Thay mặt đơn vị, đồng chí Chủ trì hội thảo trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị đại biểu. Đề nghị Ban quản lý đề tài, đồng chí Chủ nhiệm đề tài ghi chép, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp nêu trên để sớm hoàn thiện báo cáo chuyên đề và hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bần không cánh cho phù hợp với điều kiện bãi bồi tỉnh Nam Định./.


Các đại biểu tham quan mô hình trồng Bần không cánh tại khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy

Ngô Văn Chiều – Chủ nhiệm đề tài

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501