Ngày 01/10/2019, Vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với Trung tâm Môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD) tổ chức sự kiện “Trồng rừng ngập mặn vì hành tinh xanh”

Ngày 01/10/2019, Vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với Trung tâm Môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD) tổ chức sự kiện “Trồng rừng ngập mặn vì hành tinh xanh”. Hoạt động được thực hiện trên tinh thần kết nối giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học trong lĩnh vực bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam và các doanh nghiệp xã hội Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Đây là hoạt động rất ý nghĩa góp phần phát triển diện tích rừng ngập mặn và đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy các hình thức du lịch sinh thái trong khu vực tạo ra sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều hoạt động tương tự trong những năm gần đây, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức thành công và hiệu quả chương trình trồng rừng trải nghiệm của CECAD. Thông qua hoạt động, hình ảnh về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và hình ảnh về vùng đất ngập nước Xuân Thủy – khu RAMSAR quốc tế, khu dự trữ sinh quyển Thế giới nói riêng cũng đã được quảng bá, giới thiệu tới đông đảo bạn bè quốc tế./.

Một số hình ảnh về hoạt động:


Ngô Văn Chiều – Cán bộ Phòng Bảo tồn Biển và Đất ngập nước


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501