Cộng đồng   (15:44 | 16-08-2010)
Đa dạng sinh học - quan trọng với cộng đồng Người dân trong vùng đệm sống dựa vào nguồn lợi của Vườn làm nguồn thức ăn và nguồn phụ thu, do đó việc bảo tồn đa dạng sinh học là một điều thực sự cần thiết

Đa dạng sinh học - quan trọng với cộng đồng

Người dân trong vùng đệm sống dựa vào nguồn lợi của Vườn làm nguồn thức ăn và nguồn phụ thu, do đó việc bảo tồn đa dạng sinh học là một điều thực sự cần thiết.

Một số sản phẩm và dịch vụ sinh thái do Vườn cung cấp:

- Sinh cảnh cho các loài động vật dưới nước và trên cạn

- Thức ăn, uống, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho cộng đồng địa phương.

- Khu vực sinh cảnh và nuôi dưỡng nhiều loài cá quan trọng

- Bảo vệ vùng ven biển, giảm thiểu tác động của sóng và bão, xói lở đất

- Thanh lọc nước và không khí

- Giảm nhẹ tác động thay đổi khí hậu bằng việc dự trữ nguồn Cacbon

- Môi trường tự nhiên cho các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và du lịch

Cộng đồng dân cư vùng đệm

Có 5 xã nằm trong vùng đệm: xã Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Giao An và Giao Thiện.

 Thu nhập của nhóm cộng đồng này phụ thuộc vào 6 nghề chính:

- Trồng trọt

- Chăn nuôi gia súc

- Sản xuất ngư nghiệp (đánh bắt, nuôi trồng)

- Công nghiệp (sản xuất muối)

- Dịch vụ

- Du lịch

Đất thổ cư đượctận dụng theo mô hình vườn - ao - chuồng, bao gồm: một hệ thống vườn trồng trọt, nuôi cá trong ao và nuôi động vật trong chuồng. Đây là mô hình truyền thống, tiếp cận lợi ích một cách sinh thái đạt được hiệu quả cao nhất và giảm thiểu tối đa chất thải.

Đất nông nghiệp cũng được sử dụng phần lớn cho 2 vụ trồng lúa

Văn hoá

Cộng đồng địa phương có truyền thống văn hoá, các đặc trưng tôn giáo và tập tục đặc trưng của người dân vùng đồng bằng ven biển miền Bắc Việt Nam. Đa số người dân ở đây là người dân tộc Kinh (nhóm dân tộc lớn nhất ở Việt Nam).

 Bạn cũng có thể thấy nhiều nhà thờ và đền chùa ở vùng đệmVQG XT. Đây là khu vực có số dân theo ĐạoThiên chúa cao với xấp xỉ 41% trong tổng số người theo đạo trong toàn huyện. 

Nghệ thuật chèo truyền thống, đua thuyền, thả diều, múa rối nước và múa lân là những hoạt động văn hoá điển hình ở nơi đây

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501