Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020, với mục tiêu bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh.

 
Với tổng kinh phí dự kiến 85 tỷ đồng, hệ thống các khu bảo tồn vùng nước nội địa được quy hoạch và xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và được phân ra 7 vùng kinh tế nông nghiệp, gồm các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy hoạch được chia làm 3 giai đoạn với nhiệm vụ quy hoạch 45 khu bảo tồn tại các vùng. Giai đoạn 1 (2008-2010), với vốn đầu tư 15 tỷ đồng, có mục tiêu thiết lập và đưa vào hoạt động 5 khu bảo tồn đại diện cho lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Giai đoạn 2 (2011-2015), với vốn 50 tỷ đồng, sẽ thiết lập và đưa hoạt động 25 khu bảo tồn, trong đó có 1 khu bảo tồn loài liên quốc gia. Giai đoạn 3 (2016-2020), vốn 20 tỷ đồng, thiết lập và đưa vào hoạt động 15 khu bảo tồn; hoàn thiện hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa.

Để thực hiện mục tiêu trên, công tác điều tra, nghiên cứu khoa học về nguồn lợi thủy sản, đa dạng hệ sinh thái thủy sinh các vùng nước nội địa phải được thực hiện trước một bước. Trước mắt, tập trung điều tra, nghiên cứu đối với một số thủy vực có nhiều giống thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng cao.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh thái thủy sinh các vùng nước nội địa.

Theo TTXVN, 15/10/2008

        

Luật Viên chức 2010  (05:20 | 07-02-2012)

Điện thoại: (844) 0350 3741501