Nơi xem chim lý tưởng   (10:01 | 16-03-2018)
Những người yêu thích và muốn xem các loài chim có nhiều lý do để đến thăm VQG XT. Đây là nơi cư ngụ của một số loài chim rất hiếm và đang bị đe doạ như Cò mỏ thìa, Rẽ mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc…

Những người yêu thích và muốn xem các loài chim có nhiều lý do để đến thăm VQG XT. Đây là nơi cư ngụ của một số loài chim rất hiếm đang bị đedoạ như Cò mỏ thìa, Rẽ mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc.

 
Số lượng loài chim nước ghi được trong mùa chim di cư lên tới 30.000 - 40.000 loài. Tổng số loài chim ở đây là 219 loài, thuộc 41 họ và 13 bộ.

Trong số 33 loài chim được bảo vệ toàn cầu xuất hiện ở Việt Nam, VQG XT có tới 11 loài. Đây là điểm dừng chân và chỗ trú ẩn quan trọng cho nhiều loài chim di cư.

Vào mùa đông (tháng 11, 12) chúng bay từ phía Bắc (Siberi, Hàn Quốc) xuống phía Nam (Úc, Malaysia, Indonesia) để tránh rét.

 
Vào mùa xuân, khi thời tiết trở lên ấm áp hơn (tháng 3, tháng 4) chúng bay trở lại nơi sinh sản. Gần đây, hai đài quan sát chim đã được xây dựng (trên sa bàn, quý vị có thể thấy đài quan sát này ở gần trụ sở Ban quản lý VQG XT). Để thăm đài quan sát và có danh sách các loài chim tại VQG XT quý vị có thể hỏi các cán bộ của Ban quản ly VQG XT.

        

Rừng ngập mặn  (16:21 | 18-05-2011)

Điện thoại: (844) 0350 3741501