Từ ngày 02-04/12/2015 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, Ban quản lý dự án PA (Dự án khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam) của Bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế tài chính mới nhằm tăng nguồn thu cho các Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam...

Từ ngày 02-04/12/2015 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, Ban quản lý dự án PA (Dự án khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam) của Bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế tài chính mới nhằm tăng nguồn thu cho các Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

Về tham dự Hội thảo có Đại diện của Ban quản lý Dự án Trung ương và 03 điểm trình diễn của Dự án PA (VQG Cát Bà, VQG Xuân Thủy và VQG Bidup-Núi Bà), cùng rất nhiều Lãnh đạo đại diện cho các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. Sau phần trình bày báo cáo kinh nghiệm thực hiện Đồng quản lý, chia sẻ lợi ích và thí điểm xây dựng cơ chế tài chính mới của các Vườn quốc gia thực hiện thí điểm của dự án PA; Hội thảo đã dành thời gian thảo luận về những khó khăn thuận lợi của các Khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam trong công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên cũng như những giải pháp để thực thi xây dựng cơ chế tài chính bền vững hỗ trợ cho công tác quản lý bảo tồn được lâu bền.Kết quả kinh nghiệm từ việc thực hiện thí điểm cơ chế tài chính mới của 03 Vườn quốc gia trong dự án PA sẽ là những Bài học quý giá cho các Khu bảo tồn khác ở Việt Nam tham khảo để từng bước đưa vào xây dựng ở khu vực quản lý của mình, nhằm bổ sung các nguồn thu ngoài ngân sách, dần đáp ứng nhu cầu về kinh phí cho công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên đa dạng của các Khu bảo tồn.

Cũng trong Chương trình Hội nghị này, Ban quản lý dự án PA đã tổ chức cho các đại biểu chuyến thăm quan dã ngoại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Đèo cả, Khu di tích lịch sử Vũng Rô và Khu di sản thiên nhiên Ghềnh đá đĩa. 


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501