Chủ trì Hội nghị là GS. Nguyễn Hoàng Trí - Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam), TS. Lại Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Ông Nguyễn Viết Cách – Trưởng ban Thư ký Khu DTSQ Sông Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Ngày 24/11/2017, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học phối hợp với Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam) và Vườn quốc gia Xuân Thủy – Vùng lõi chính của Khu Dự trữ sinh quyển Châu thổ Sông Hồng tổ chức Hội thảo khởi động Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý, sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại Khu dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh Châu thổ Sông Hồng”.

Tham dự Hội thảo có các lãnh đạo, chuyên viên đến từ: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam); Văn phòng UBND của 03 tỉnh; Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường của 03 tỉnh (Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình); Phòng Tài nguyên&Môi trường và Phòng Nông nghiệp của 03 huyện (Giao Thủy, Kim Sơn, Tiền Hải); Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Chủ trì Hội nghị là GS. Nguyễn Hoàng Trí - Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam), TS. Lại Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Ông Nguyễn Viết Cách – Trưởng ban Thư ký Khu DTSQ Sông Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 05 báo cáo chuyên đề:

Chuyên đề 01: “Thực trạng, thách thức trong quản lý, sử dụng đất ngập nước tại Khu DTSQ Sông Hồng” do Ông Nguyễn Viết Cách - Trưởng ban Thư ký Khu DTSQ Sông Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy trình bày;

Chuyên đề 02: “Giới thiệu chung và kế hoạch triển khai Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý, sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại Khu dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh Châu thổ Sông Hồng” do TS. Lại Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học trình bày;

Chuyên đề 03: “Cơ chế, chính sách và thách thức về quản lý, sử dụng hợp lý đất ngập nước” do TS.Trần Ngọc Cường – Phòng Sinh Thái – Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học trình bày;

Chuyên đề 04: “Phương pháp điều tra đa dạng sinh học, lập quy hoạch bảo tồn đất ngập nước của Khu DTSQ Sông Hồng” do ThS. Nguyễn Anh Đức – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trình bày;

Chuyên đề 05: “Phương pháp xây dựng mô hình tăng cường năng lực du lịch sinh thái và nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong quản lý, sử dụng đất ngập nước” do TS. Nguyễn Lan Anh – Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trình bày.

Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo, đại diện các ban, ngành, tổ chức đánh giá cao các nội dung mà Đề tài dự kiến sẽ triển khai và sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Tuy nhiên, để đề tài thành công thì nhiều đại biểu cho rằng cần phải đưa ra tiến độ thời gian thực hiện và cơ chế hợp tác rõ ràng cho các đơn vị, tổ chức tại địa phương. Với các mô hình dự kiến triển khai tại các địa phương thì cần phải xem xét có đủ thời gian để vừa xây dựng, vừa triển khai và tổng kết mô hình không. Trường hợp không đảm bảo về mặt thời gian thì Đề tài có thể sử dụng các mô hình đã và đang triển khai có hiệu quả tại các địa phương để phát triển thành mô hình của Đề tài.

Thay mặt đoàn Chủ trì, GS. Nguyễn Hoàng Trí - Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam) đã tổng kết Hội thảo và trân trọng cám ơn các đại biểu đã dành thời gian về dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo./.

Ngô Văn Chiều - Phòng Bảo tồn Biển và Đất ngập nước

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501