Mục tiêu của hội thảo là đánh giá các kết quả đã đạt được của dự án đến thời điểm tháng 6/2021; tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý và các hộ khai thác/chế biến/kinh doanh mật ong tại khu vực để hoàn thiện Quy trình khai thác, Quy định quản lý chất lượng sản phẩm mật ong chế biến sau thu hoạch và Quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy...

Thực hiện kế hoạch năm 2021 của Dự án khoa học công nghệ về Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy cho sản phẩm mật ong của Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”; được sự nhất trí của Sở Khoa học&Công nghệ tỉnh Nam Định, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; ngày 29/6/2021, Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội thảo khoa học Tham vấn ý kiến hoàn thiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”.

Mục tiêu của hội thảo là đánh giá các kết quả đã đạt được của dự án đến thời điểm tháng 6/2021; tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý và các hộ khai thác/chế biến/kinh doanh mật ong tại khu vực để hoàn thiện Quy trình khai thác, Quy định quản lý chất lượng sản phẩm mật ong chế biến sau thu hoạch và Quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Phòng Nông nghiệp huyện Giao Thủy; Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Hạt Kiểm lâm VQG Xuân Thủy và Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải; Đại diện Lãnh đạo UBND 4 xã vùng đệm: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc và Giao Xuân; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Giao Thủy; Các hộ khai thác/chế biến/kinh doanh Mật ong rừng Sú Vẹt tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Hội thảo đã được nghe 05 báo cáo chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6/2021;

- Chuyên đề 2: Báo cáo dự thảo "Quy trình khai thác Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy";

- Chuyên đề 3: Báo cáo dự thảo "Quy định quản lý chất lượng Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy chế biến sau thu hoạch";

- Chuyên đề 4: Báo cáo dự thảo "Quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy";

- Chuyên đề 5: Báo cáo dự thảo “Bộ nhận diện thương hiệu Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy”.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị đại biểu. Thay mặt đơn vị, Ông Nguyễn Phúc Hội – Phó Giám đốc phụ trách, chủ trì hội thảo đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu từ các đại biểu. Ông cũng đề nghị Ban quản lý dự án, đồng chí chủ nhiệm dự án ghi chép, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp nêu trên để sớm hoàn thiện các quy định về khai thác, quản lý và giám sát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” để trình Lãnh đạo ký ban hành.

Một số hình ảnh về hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo khoa học

Ông Nguyễn Phúc Hội - Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Xuân Thủy, chủ trì hội thảo phát biểu khai mạc

Các báo cáo viên trình bày tại Hội thảo

Ông Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội thảo

Sản phẩm và bộ nhận diện "Mật ong rừng Sú Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy"


Ngô Văn Chiều – Thư ký dự án

        

MÙA HOA SÚ VẸT  (17:42 | 21-06-2022)
Chiến dịch mùa hè xanh 2022  (08:31 | 20-06-2022)

Điện thoại: (844) 0350 3741501