Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.

Với ý nghĩa đó, ngày 08/5/2020, Chi bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú: Phạm Văn Chính.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục với sự tham gia của đồng chí Phạm Vũ Ánh – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Phúc Hội – Phó Giám đốc Phụ trách Đơn vị cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đảng viên trong chi bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Vũ Ánh đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Phạm Văn Chính, đồng chí chính thức bước vào thời gian dự bị 1 năm. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ cũng đã phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Đồng chí Phạm Vũ Ánh - Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Phạm Văn Chính - Đảng viên được kết nạp.

Thay mặt Chi bộ và Đơn vị, đồng chí Phạm Vũ Ánh – Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Phúc Hội – Phó Giám đốc Phụ trách đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hội - Phó Giám đốc Phụ trách Vườn phát biểu làm rõ vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người đảng viên mới.

Đồng chí Phạm Văn Chính đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Văn Chính đọc lời tuyên thệ trước lá cờ của Đảng.

Buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy kết thúc thành công với tinh thần phấn đấu cho sự nghiệp vinh quang của Đảng và sự phát triển của Đơn vị.

Ngô Văn Chiều


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501