Đã có hàng trăm Đại biểu đại diện cho Tổng cục biển, UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại diện của các Tỉnh tham gia các Dự án khác của MCD gồm: Nam Định, Quảng Nam, Bình Định, Cà Mau…

Ngày 17-18/01/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức sơ kết Dự án: “Sáng kiến Liên minh Hạ Long-Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các địa phương”:

Về chương trình:

1. Ngày 17/01/2017: Hội thảo “CÁC TỔ CHỨC VÀ CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC VÌ HẠ LONG XANH”.

2. Ngày 18/1/2017: Tham quan thực địa mô hình thí điểm NTTS thân thiện môi trường gắn với du lịch có trách nhiệm trên vịnh Hạ Long.

Kết quả Hội thảo:

Đã có hàng trăm Đại biểu đại diện cho Tổng cục biển, UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại diện của các Tỉnh tham gia các Dự án khác của MCD gồm: Nam Định, Quảng Nam, Bình Định, Cà Mau…

Hội thảo đã nghe báo cáo sơ kết thực hiện Dự án “Sáng kiến Liên minh Hạ Long-Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các địa phương”của UBND tỉnh Quảng Ninh và MCD. Các Đại biểu từ các địa phương và ban ngành khác chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp cho kết quả thực thi Dự án của tỉnh Quảng Ninh. Việc hình thành các mô hình như thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp với du lịch sinh thái như ở Vung Viêng- Hạ Long là hướng đi cần được tiếp tục khuyến khích nhân rộng, nhằm phát huy lợi thế của các Khu di sản thiên nhiên của thế giới gắn kết hữu cơ với mục tiêu bảo tồn thiên nhiên kết hợp hài hòa với yêu cầu phát triển bền vững cộng đồng địa phương.

Ngày 18/01/2017 các Đại biểu đã có chuyến tham quan Làng chài Vung Viêng - Nguyên là một làng chài trên Vịnh Hạ Long đã được tỉnh Quảng Ninh di dời lên cạn. Để tận dụng lợi thế cũ Dự án đã xây dựng nơi đây thành mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp với du lịch sinh thái cho du khách quốc tế. Một số lượng khách nhỏ đã quay lại Làng chài. Tuy nhiên chưa thể nói trước được điều gì về tương lai của mô hình này vì còn có quá nhiều điều để bàn và để làm. Hy vọng Địa phương sẽ tiếp tục có những bước đi đúng hướng và hiệu quả.

Một số hình ảnh về Hội thảo:


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501