Ngày 26/01/2017, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy và Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2016 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2017; Báo cáo tổng kết công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra nhân dân...

Ngày 26/01/2017, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy và Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2016 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2017; Báo cáo tổng kết công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra nhân dân.

Chủ trì Hội nghị có Giám đốc VQG Xuân Thủy và Chủ tịch công đoàn VQG Xuân Thủy. Thay mặt cho Đơn vị, Ông Nguyễn Viết Cách - Giám đốc VQG Xuân Thủy đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiện vụ công tác năm 2016 và xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác cho năm 2017 với nhiều nhiệm vụ quan trọng như: quản lý tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có; bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển; thực hiện tốt việc giám sát đa dạng sinh học, đặc biệt là giám sát chim di trú; tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt; hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đơn vị...

Kết quả thi đua năm 2016 của VQG Xuân Thủy: UBND huyện Giao Thủy tặng giấy khen cho Đơn vị; hai cá nhân được khen cao; 03 Chiến sỹ thi đua cơ sở, cùng nhiều danh hiệu thi đua và Giấy khen của Sở NN&PTNT, Công đoàn ngành và Đoàn TNCSHCM cho các tập thể và cá nhân khác của Đơn vị.

Hy vọng với những thành tích tốt đẹp của năm 2016, VQG Xuân Thủy sẽ bước vào một năm công tác mới với khí thế và quyết tâm giành thắng lợi mới./.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501