Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tổ chức Cuộc họp góp ý: “ Báo cáo tổng quan và đề xuất phương pháp đánh giá nhanh dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước (DVHST ĐNN); Hướng dẫn đánh giá nhanh giá trị kinh tế DVHST ĐNN tại Việt Nam”.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tổ chức Cuộc họp góp ý: “ Báo cáo tổng quan và đề xuất phương pháp đánh giá nhanh dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước (DVHST ĐNN); Hướng dẫn đánh giá nhanh giá trị kinh tế DVHST ĐNN tại Việt Nam”.

Thành phần gồm các chuyên gia tư vấn đánh giá nhanh hệ sinh thái, Đại diện Cục bảo tồn thiên nhiên&đa dạng sinh học; Đại diện một số cơ quan và các chuyên gia tư vấn có liên quan.

Thời gian: Từ 08h30', ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Thương Mại, Số 25 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Tại Hội nghị các bên liên quan đã nghe các chuyên gia tư vấn bảo cáo Phương pháp đánh giá nhanh DVHST ĐNN và Hướng dẫn đánh giá nhanh các giá trị kinh tế DVHST ĐNN của quốc tế trong đó đã có cách tiếp cận vận dụng đổi mới cho phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Tại Hội thảo các Chuyên gia cũng trình bày 02 nghiên cứu thể nghiệm tại Khu ĐNN Thái Thụy và VQG Xuân Thủy. Với Phương pháp đánh giá nhanh như trên đã cho thấy kết quả giá trị DVHST ĐNN tại VQG Xuân Thủy đạt trên 1.200 tỷ VNĐ/năm. Khu ĐNN Thái Thụy chỉ có trên 130 tỷ VNĐ/năm. Sự chênh lệch về giá trị lớn như trên có thể do còn có nhiều nguyên nhân: “Có thể Phương pháp đánh giá chưa hoàn toàn phù hợp, còn nhiều sai số; hoặc bối cảnh của 02 khu ĐNN có nhiều điểm khác biệt về tiềm năng và hoạt động quản lý bảo tồn thiên nhiên…”. Tuy nhiên qua các ví dụ về nghiên cứu cụ thể như trên cũng đã chỉ ra một cách tiếp cận khả thi cho một phương pháp mới nhằm đánh giá nhanh DVHST ĐNN phục vụ cho các mục đích lượng giá hệ sinh thải, lập và thực thi các kế hoạch quản lý HST ĐNN khả thi& hiệu quả hơn trong tương lai.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia góp ý nhiều ý kiến bổ sung cho Ban tổ chức và nhóm tác gỉa thực hiện nghiên cứu thí điểm. Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đã tiếp thu các ý kiến và sẽ cùng các chuyên gia hoàn thiện Phương pháp đánh giá để có thể áp dụng hiệu quả phương pháp này trong tương lai gần.

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501