Ngày 23/8/2018 tại Hà Nội, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã chủ trì hội nghị triển khai hoạt động quan trắc, giám sát chim di cư quốc tế. ...

Ngày 23/8/2018 tại Hà Nội, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã chủ trì hội nghị triển khai hoạt động quan trắc, giám sát chim di cư quốc tế. Về dự Hội nghị có đại diện của 03 VQG của Việt Nam gồm: VQG Xuân Thủy, VQG Tràm chim và VQG U Minh thượng; các chuyên gia đại diện cho tổ chức Birdlife Việt Nam và Quốc tế, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, tổ chức chim di cư quốc tế về đường bay Úc- Đông bắc Á.

Đại diện của Cục đã trình bày nội dung của dự án quan trắc giám sát chim di cư do Nhật Bản tài trợ; Các Vườn quốc gia trình bày kết quả thực hiện hoạt động quan trắc, giám sát chim; Các chuyên gia bổ sung thông tin. Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất kiến nghị việc triển khai dự án quan trắc chim di cư tại Việt Nam cần phải tập trung vào các hoạt động:

1) Tập huấn, đào tạo kỹ năng quan trắc và giám sát chim di cư cho các cán bộ kỹ thuật của các điểm quan trắc. Giảng viên có thể kết hợp giữa chuyên gia nước ngoài và chuyên gia trong nước. Học viên là những cán bộ viên chức đã có những kiến thức cơ bản về nhận biết chim di cư.

2) Cung cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc và giám sát chim di cư cho các điểm được lựa chọn quan trắc.

3) Lựa chọn điểm quan trắc thích hợp và khả thi; Trên cơ sở đó thiết lập các chỉ số quan trắc phù hợp và cụ thể như: Một số loài cơ bản/loài chỉ thị, số lượng cá thể, tập tính của loài, cùng các tác động trực tiếp có liên quan khác...

Hội nghị thống nhất đề xuất với Nhà tài trợ các nội dung quan trắc và lựa chọn điểm quan trắc thích hợp để triển khai dự án trong thời gian tới.

Nguyễn Viết Cách - Giám đốc VQG Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501