UBND huyện phối hợp với  Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định 96 của Chính phủ tới gần 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Chuyên viên Sở VHTT&DL triển khai Luật Du lịch năm 2017

       Theo đó, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018 với nhiều điểm mới và quan trọng. Luật Du lịch gồm 9 chương 78 điều, trong đó các chương như: Những quy định chung; khách du lịch; tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch; điểm du lịch, khu du lịch; kinh doanh du lịch; hướng dẫn viên du lịch; xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; quản lý nhà nước về du lịch. Quan điểm xuyên suốt trong Luật Du lịch 2017 là lấy khách du lịch làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự đầu tư, phát triển của các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.

 Tiến sỹ Phạm Hồng Long - Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV  trình bày chuyên đề: Du lịch Giao Thủy - Nam Định trong thời kỳ hội nhập     

        Tại Hội nghị, Tiến sỹ Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch, Trường ĐHKHXH&NV đã trình bày chuyên đề: Du lịch Giao Thủy - Nam Định trong thời kỳ hội nhập, thời cơ và thách thức. Tại đây, các chủ hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã được nghe về Nghị định 96 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số nghề đầu tư có điều kiện; tập huấn nghiệp vụ kinh doanh cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Đ/c Trần Văn Nhận - UVBTVHU, PCTTTUBND huyện phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Văn Nhận - UVBTVHU, PCTTTUBND huyện đã nhấn mạnh “Luật Du lịch 2017 khi đưa vào thực hiện thì dựa trên đặc điểm của từng địa phương để có các bước triển khai cho phù hợp, trong đó đối với huyện nhà thì tài nguyên để phát triển các sản phẩm du lịch chính là văn hoá. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp các dịch vụ du lịch thì các cấp ,các ngành có liên quan cùng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần quan tâm đến các nội dung của Luật quy định về các vấn đề như; Sản phẩm du lịch, quy định đăng ký kinh doanh du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch,… đặc biệt là vấn đề điểm đến và kết nối điểm đến cùng các vấn đề liên quan đến quy định về xây dựng quy hoạch các điểm đến… để cùng nhau trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện”.

 

Khách sạn Minh Hạnh 3 đạt tiêu chuẩn 2 sao là một trong những địa chỉ tin cậy tại khu nghỉ mát tắm biển Quất Lâm.

         Thông qua hội nghị đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Du lịch năm 2017; về an ninh, trật tự đối với một số nghề đầu tư có điều kiện nhằm công khai minh bạch trong công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo môi trương an toàn lành mạnh để các tổ chức, cá nhân hoạt động có hiệu quả ./.

Hoàng Mai 

Đài phát thanh Giao Thủy

 


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501