Để tổng kết và đánh giá các kết quả hoạt động của Dự án PA, Tổng cục Môi trường tổ chức hội thảo kết thúc dự án PA tại Khách sạn Grand Plaza – 117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội thảo diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2015...

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” (gọi tắt là Dự án PA) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2328/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010, triển khai trong giai đoạn 2011 - 2015. Để tổng kết và đánh giá các kết quả hoạt động của Dự án PA, Tổng cục Môi trường tổ chức hội thảo kết thúc dự án PA tại Khách sạn Grand Plaza – 117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội thảo diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2015.

Về tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Thế Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Dự án PA. Đại diện Nhà tài trợ UNDP/GEF; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ba điểm trình diễn của Dự án (VQG Cát Bà - Hải Phòng, VQG Xuân Thủy – Nam Định và VQG Bidup - Núi Bà - Lâm Đồng) cùng các đối tác trong nước và quốc tế tham gia thực hiện Dự án.

Hội thảo đã nghe Tổng kết, báo cáo kết quả các hoạt động của Dự án PA, chiếu phim về quá trình hoạt động của Dự án và nghe báo cáo tham luận của các Quý vị đại biểu tham dự Hội thảo. Các điểm nhấn quan trọng của Dự án PA là: có gần 20 nhóm sản phẩm đã được thực hiện thành công trải dài trên các lĩnh vực như: Xây dựng chính sách mới về Bảo tồn thiên nhiên, tăng cường năng lực quản lý cho các Khu bảo tồn, thí điểm xây dựng cơ chế tài chính mới cho các Vườn quốc gia...

VQG Xuân Thủy cũng đã có đóng góp thiết thực cho Dự án chung về xây dựng mô hình Đồng quản lý chia sẻ lợi ích Khu nuôi ngao quảng canh bền vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu; Thông qua đó thí điểm tạo lập cơ chế tài chính mới cho Khu bảo tồn về lâu dài.

Những thành quả của Dự án PA sẽ được hiện thực hóa trong sự nghiệp Bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững của Quốc gia, đồng thời cũng đã được Nhà tài trợ ghi nhận và cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển xu hướng xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho các Khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501