......


Để hoạt động đón tiếp du khách dịp nghĩ lễ 30/4&1/5/2021 tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy được chu đáo và đảm bảo tinh thần dãn cách xã hội trong phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy đề nghị du khách khi có kế hoạch tham quan, du lịch tại khu vực cần liên hệ với Ban Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường để được tư vấn, sắp xếp hợp lý.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Ms. Trang: 0978702857 ; Email: trangvqgxt@gmail.com

- Ms. Hiền: 0987203375 ; Email: thuhienvqgxt@gmail.com

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501