Ngày 26/01/2022, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy và Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng vaf công tác thanh tra nhân dân...

Ngày 26/01/2022, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy và Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng vaf công tác thanh tra nhân dân.


Chủ trì Hội nghị có Giám đốc VQG Xuân Thủy và Chủ tịch công đoàn VQG Xuân Thủy. Thay mặt đơn vị, Ông Phạm Vũ Ánh – Phó Giám đốc phụ trách đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiện vụ công tác năm 2021 và xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác năm 2022 với nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại khu vực; bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển; thực hiện tốt việc giám sát đa dạng sinh học, đặc biệt là giám sát chim di trú; tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành sáp nhập và bổ nhiệm vị trí các phòng, ban...


Đồng chí Phạm Vũ Ánh - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phụ trách tham dự và chỉ đạo Hội nghị.


Kết quả thi đua năm 2021 của VQG Xuân Thủy: UBND huyện Giao Thủy tặng giấy khen cho Đơn vị; 01 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 02 Chiến sỹ thi đua cơ sở, cùng nhiều danh hiệu thi đua và Giấy khen của Sở NN&PTNT, Công đoàn ngành và Đoàn TNCSHCM cho các tập thể và cá nhân khác của Đơn vị.


Các cá nhân, tập thể được nhận khen thưởng trong năm 2021


Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2023.


Hy vọng với những thành tích tốt đẹp của năm 2021, Vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ bước vào một năm công tác mới với khí thế và quyết tâm giành thắng lợi mới./.


Ngô Văn Chiều - Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước

        

MÙA HOA SÚ VẸT  (17:42 | 21-06-2022)
Chiến dịch mùa hè xanh 2022  (08:31 | 20-06-2022)

Điện thoại: (844) 0350 3741501