Ngày 28/8/2017, tại Thành phố Cần Thơ; Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định quản lý bảo tồn đất ngập nước cho các tỉnh phía nam Việt Nam.

Ngày 28/8/2017, tại Thành phố Cần Thơ; Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định quản lý bảo tồn đất ngập nước cho các tỉnh phía nam Việt Nam.

Đại diện các Sở NN&PTNT, TN&MT, Đại diện 08 Khu Ramsar của Việt Nam và các VQG, Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước cùng các bên liên quan khu vực Nam bộ đã về dự đông đủ.

Sau nghe trình bày về dự thảo của Nghị định và các báo cáo minh họa của WWF, VQG Tràm Chim và Khu bảo tồn Đất ngập nước của tỉnh Kiên giang, các đại biểu đã chia tổ thảo luận để góp ý bổ sung cho nội dung của Nghị định.

Do đây mới là dự thảo lần thứ nhất nên còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ và bổ sung cho phù hợp.

Hy vọng Nghị định mới sẽ thay thế tốt nghị định 109/NĐ-CP cũ và đáp ứng được yêu cầu quản lý thực tế, đồng thời đảm bảo duy trì và phát huy lợi thế của các khu Đất ngập nước có tầm quan trọng của quốc gia và quốc tế trong tương lai.

Một số hình ảnh về Hội nghị:


Toàn cảnh Hội nghị tại Thành phố Cần Thơ

Bến Ninh Kiều_Cần Thơ

Cầu Cần Thơ
Nguyễn Viết Cách – Giám đốc VQG Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501