Ngày 27/8/2017 tại Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang); Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Bộ TN&MT đã chủ trì Hội thảo xúc tiến việc hình thành mạng lưới các Khu Ramsar của Việt Nam....

Ngày 27/8/2017 tại Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang); Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Bộ TN&MT đã chủ trì Hội thảo xúc tiến việc hình thành mạng lưới các Khu Ramsar của Việt Nam. Về dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo của Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Ban quản lý dự án đất ngập nước TW, đại diện WWF tại miền Nam, đại diện 08 Khu Ramsar của Việt Nam: VQG Ba Bể, VQG Xuân Thủy, VQG Côn Đảo, VQG Cát Tiên, VQG Tràm Chim, KBT ĐNN Láng sen, VQG U Minh Thượng và VQG Mũi Cà Mau.

Các Khu Ramsar đã lần lượt báo cáo kết quả thực hiện, những thuận lợi khó khăn và đề xuất kế hoạch thực hiện Công ước Ramsar trong thời gian tới. Sau kết quả thảo luận; Chủ trì Hội thảo kết luận sẽ xây dựng mạng lưới Khu Ramsar của Việt Nam theo hai hướng:

Hướng thứ nhất Theo cơ chế cứng truyền thống: Mạng lưới sẽ do một Cơ quan nhà nước tại Bộ TN&MT chủ trì, các Khu Ramsar tham gia thành viên.

Hướng thứ hai theo cơ chế mềm: tham khảo cách làm của mạng lưới các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam, sẽ hình thành đầu mối của mạng lưới các Khu Ramsar tại Trung ương, các Khu Ramsar sẽ luân phiên đăng cai thực hiện chế độ giao ban để các Khu Ramsar có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau phát triển theo cơ chế mềm “bằng nguồn xã hội hóa là chính”.

Cục sẽ tiếp tục tham vấn để xây dựng hoàn thiện mạng lưới trong thời gian tới.

Buổi chiều, các Đại biểu đi thuyền thăm sân chim của VQG U Minh Thượng- một tài sản đất ngập nước quý giá ở mảnh đất phương nam của Việt Nam.

Một số hình ảnh về Hội thảo:


Toàn cảnh Hội thảo tại VQG U Minh Thượng


Các đại biểu tham dự Hội thảo tham quan thực tế tại VQG U Minh Thượng


Khuôn viên và trụ sở làm việc của VQG U Minh Thượng


Hình ảnh về Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc VQG Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501