Trên VTV3: Ngày 31/7/2017, Chương trình Vì một hành tinh xanh chiếu phim: “Mật ong Khu Ramsar” ( Phim nói về hiệu quả của nghề nuôi ong lấy mật dựa vào tài nguyên rừng ngập mặn của VQG Xuân Thủy).

 Trong chương trình hợp tác truyền thông giữa Vườn quốc gia Xuân Thủy với các Cơ quan truyền thông Trung ương nhằm tuyên truyền về công tác quản lý bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia-Khu Ramsar quốc tế Xuân Thủy; Trong thời gian gần đây đã có nhiều Video, phim và phóng sự được các Đàí truyền hình VTV, VTC, Truyền hình quốc hội…hợp tác với VQG Xuân Thủy sản xuất và trình chiếu trên các Kênh sóng của Đài truyền hình Trung ương, cụ thể như:

1) Trên VTV1: Ngày 12/4/2017, Chương trình Nẻo về nguồn cội chiếu Phóng sự: “Cửa Ba Lạt - Nơi con sông Hồng về với Biển” (Phóng sự mô tả hoạt động và cảnh quan đặc trưng của khu vực VQG Xuân Thủy).

2) Trên VTV1: Ngày 04/6/2017, Chương trình Vì cộng đồng chiếu Phóng sự: “Bảo vệ màu xanh rừng ngập mặn” (Phóng sự mô tả các hoạt động phát triển bền vững cộng đồng địa phương tại khu vực VQG Xuân Thủy).

3) Trên VTV1: Ngày 17/7/2017, Chương trình S Việt Nam chiếu phim: "Nơi con sông Hồng đổ ra cửa biển".

4) Trên VTV3: Ngày 31/7/2017, Chương trình Vì một hành tinh xanh chiếu phim: “Mật ong Khu Ramsar” ( Phim nói về hiệu quả của nghề nuôi ong lấy mật dựa vào tài nguyên rừng ngập mặn của VQG Xuân Thủy).

Mời các Quý khán giả quan tâm có thể truy cập các Trang báo điện tử của Đài truyền hình Việt Nam để xem nội dung chi tiết của các Phim và Phóng sự như đã nêu trên.

Nguyễn Viết Cách

Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501