Ngày 22-23/6/2017 tại Khu V Resort - Kim Bôi Hòa Bình; Tổng cục Môi trường phối hợp với Ủy ban Quốc gia Con người & Sinh quyển (MAB) và UNDP tại Việt Nam tiến hành tổ chức Hội thảo “Tăng cường quản lý bảo tồn đa dạng sinh học các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam”...

Ngày 22-23/6/2017 tại Khu V Resort - Kim Bôi Hòa Bình; Tổng cục Môi trường phối hợp với Ủy ban Quốc gia Con người & Sinh quyển (MAB) và UNDP tại Việt Nam tiến hành tổ chức Hội thảo “Tăng cường quản lý bảo tồn đa dạng sinh học các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam”.

Về dự Hội thảo có đại diện của Tổng cục Môi trường/Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học; Ủy ban MAB, UNDP Việt Nam cùng với các đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, UNESCO quốc tế tại Việt Nam và 8/9 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn của Tổng cục Môi trường và Ủy ban MAB về hiện trạng quản lý các Khu DTSQ; UNDP thông báo về sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) cho việc tăng cường quản lý các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam thông qua Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các đại biểu tham dự Hội thảo và Đại diện của 8 Khu DTSQ thế giới đã làm rõ thêm các vấn đề về quản lý các Khu DTSQ hiện nay và đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp cho tương lai.

Các vấn đề nổi cộm vẫn là: thể chế quản lý bất cập, cơ chế tài chính không có, năng lực và nhận thức của các bên liên quan về Khu DTSQ yếu. Bởi vậy nhiệm vụ của Dự án sắp tới sẽ phải tập trung giải quyết những tồn tại thiếu sót như đã nêu trên; Đặc Biệt sau Nghị định mới nhất của Chính Phủ, đã quy định hình thành đầu mối quốc gia để quản lý các Khu DTSQ là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn đồng thời phối kết hợp tốt với các Bộ, Ngành và các địa phương hữu quan để thúc đẩy công tác quản lý các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam ngày một tốt hơn; đáp ứng mong đợi của các địa phương cũng như thực hiện tốt những kỳ vọng về Khu DTSQ là nơi tạo nên sự chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Nguyễn Viết Cách - Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501