Sáng ngày 21/6/2017, VQG Xuân Thủy đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Nam Định, dưới sự hỗ trợ của ngư dân đã đưa cá thể Rùa biển này tái thả về môi trường tự nhiên của chúng.

Ngày 18/4/2017, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tiếp nhận cá thể Rùa biển (loài Quản đồng) bị thương 2 chi trước từ Chi cục Thủy sản Nam Định để chăm sóc, cứu hộ. Khi tiếp nhận cá thể Rùa biển trên, các bên liên quan đã khá ái ngại vì Cá thể rùa này đã bị thương khá nặng, 02 chi trước bị lưới ni nông cứa sâu, lở loét, không tự di chuyển và kiếm ăn được.

Ngay sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã liên hệ với các chuyên gia, các tổ chức cứu hộ có chuyên môn trong nước và quốc tế để xác định mức độ nghiêm trọng của vết thương, đồng thời xây dựng phác đồ điều trị hợp lý cho cá thể Rùa biển.

Trải qua hơn 2 tháng chăm sóc,với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng địa phương, đến nay tình trạng cá thể Rùa biển đã ổn định: vết thương đã liền, chi trước đã vận động và có thể lặn/di chuyển để bắt mồi.

Đến sáng ngày 21/6/2017, VQG Xuân Thủy đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Nam Định, dưới sự hỗ trợ của ngư dân đã đưa cá thể Rùa biển này tái thả về môi trường tự nhiên của chúng.

Việc cứu hộ thành công cá thể Rùa biển bị thương nặng là một thành công rất lớn đối với tập thể cán bộ VQG Xuân Thủy. Đây vừa là niềm vui, niềm hành phúc và là niềm tư hào đối với những cán bộ làm công tác bảo tồn tại VQG Xuân Thủy./.

Một số hình ảnh về hoạt động cứu hộ:
        


Điện thoại: (844) 0350 3741501