Trong quý I/2017, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã xây dựng, biên tập, in và phát hành Bản tin “Nhịp sống Ramsar – Số 10”...

Trong quý I/2017, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã xây dựng, biên tập, in và phát hành Bản tin “Nhịp sống Ramsar – Số 10”. Bản tin được biên tập và thiết kế với bố cục hài hoà, đẹp mắt, bao gồm 12 trang với nội dung phong phú, được cập nhật thường xuyên phản ánh kịp thời các chương trình, hoạt động của Vườn quốc gia Xuân Thủy trong Quý I/2017

Các tin chính của Bản tin Nhịp sống Ramsar – Số 10: Quần xã Rừng ngập mặn VQG Xuân Thủy – Trang 2; Hoạt động quan trắc Cò thìa (Platalea minor) năm 2016 – 2017, trang 3; Ở nơi biển hát khúc hoan ca – Trang 4,5; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VQG Xuân Thủy – Trang 6,7; Giữ “lộc trời” ở VQG Xuân Thủy – Trang 8; Xây dựng danh hiệu trường chuẩn quốc gia tại các xã vùng đệm – Trang 9; Ramsar Xuân Thủy – Sức hút mùa hoa Sú, Vẹt – Trang 10,11; Tin vắn – Trang 12.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới độc giả và các bạn quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái đất ngập nước ấn phẩm trên./.

Ngô Văn Chiều

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501