Ngày 03/4/2017, Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định đã tổ chức Hội thảo về “Phát triển kinh tế biển” với việc trình bày các chuyên đề nghiên cứu về kinh tế biển của các giảng viên và sinh viên Khoa quản trị kinh doanh.

Ngày 03/4/2017, Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định đã tổ chức Hội thảo về “Phát triển kinh tế biển” với việc trình bày các chuyên đề nghiên cứu về kinh tế biển của các giảng viên và sinh viên Khoa quản trị kinh doanh.

Tại Hội thảo các nghiên cứu đã được trình bày khá sinh động từ vấn đề tổng quan đến các chuyên đề về kinh tế biển của tỉnh Nam Định gồm: Diêm nghiệp, Thủy sản, Hàng hải, Rừng ngập mặn, Du lịch biển…


                                                                                Ảnh: Nguyễn Viết Cách


Cũng tại Hội thảo, Ông Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy đã trình bày báo cáo tham luận về “Quản lý bảo tồn Vườn quốc gia và Phát triển mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại khu vực”.

Nhìn chung các nghiên cứu đã thể hiện sự tìm tòi sáng tạo và những nỗ lực của đội ngũ giảng viên và sinh viên của Trường. Tuy nhiên phần lớn các nghiên cứu mới dừng ở mức xới xáo vấn đề, chưa đi sâu vào phân tích và lột tả được bản chất của vấn đề, để từ đó đưa ra các giải pháp thuyết phục và khả thi cho vấn đề đã nêu ra.


Nguyễn Viết Cách

Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501