Thực hiện kế hoạch năm 2019 của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo, ươm và trồng cây Bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định”; được sự nhất trí của Sở Khoa học&Công nghệ và Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; ngày 22/11/2019 Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả nghiên cứu một số giải pháp gieo, ươm cây Bần không cánh và tham vấn dự th

Thực hiện kế hoạch năm 2019 của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo, ươm và trồng cây Bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định”; được sự nhất trí của Sở Khoa học&Công nghệ và Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; ngày 22/11/2019 Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả nghiên cứu một số giải pháp gieo, ươm cây Bần không cánh và tham vấn dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật gieo, ươm cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi bồi tỉnh Nam Định”.

Mục tiêu của Hội thảo là tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được từ hoạt động bố trí các công thức thí nghiệm gieo, ươm cây Bần không cánh tại Vườn quốc gia Xuân Thủy; Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng địa phương để hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật gieo, ươm cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi bồi tỉnh Nam Định.

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở KH&CN tỉnh Nam Định, Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Nam Định,Trung tâm giống cây trồng Nam Định,Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình, Chi Cục Kiểm Lâm Nam Định, Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải – Thái Bình, Phòng Nông nghiệp huyện Giao Thủy, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Hạt Kiểm lâm VQG Xuân Thủy và Hạt Giao Xuân Hải; Đại diện Lãnh đạo, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ 05 xã vùng đệm: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải; Cộng đồng địa phương.

Hội thảo đã được nghe 04 báo cáo chuyên đề: (1) Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo, ươm và trồng cây Bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định”; (2)Báo cáo kết quả nghiên cứu một số giải pháp gieo, ươm cây Bần không cánh tại VQG Xuân Thủy; (3)Báo cáo dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật gieo, ươm cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi bồi Nam Định; (4)Báo cáo thực trạng gây trồng và tái sinh của cây Bần không cánh tại khu vực bãi bồi cửa Sông Hồng;

Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà quản lý đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã làm được trong thời gian qua. Mặc dù không phải đơn vị chuyên về nghiên cứu nhưng cách bố trí các thí nghiệm, lựa chọn chỉ tiêu theo dõi, cách xử lý số liệu và các báo cáo chuyên đề thể hiện tính khoa học rất cao. Các đại biểu cũng cho rằng, đề tài cần phải có những bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín để công bố, chia sẻ rộng rãi các kết quả đã đạt được.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Huy Quang – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà đề tài đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu Ban quản lý đề tài tiếp tục theo dõi, thực hiện các thí nghiệm về gieo, ươm để từng bước hoàn thiện “Hướng dẫn kỹ thuật gieo, ươm cây Bần không cánh”.

Thay mặt Đơn vị, đồng chí Nguyễn Phúc Hội – Phó Giám đốc Phụ trách đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng chí cũng đề nghị Ban quản lý đề tài, đồng chí Chủ nhiệm đề tài ghi chép, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp nêu trên để sớm hoàn thiện báo cáo chuyên đề và hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật gieo, ươm cây Bần không cánh cho phù hợp với điều kiện bãi bồi tỉnh Nam Định.

Một số hình ảnh về Hội thảo:


Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Đồng chí Nguyễn Phúc Hội - Phó Giám đốc Phụ trách Chủ trì Hội thảo
Các báo cáo chuyên đề được trình bày tại Hội thảo

Đại diện các Viện nghiên cứu, Lãnh đạo và Cộng đồng địa phương cho ý kiến tại Hội thảo

Đồng Chí Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Ngô Văn Chiều – Chủ nhiệm đề tài        


Điện thoại: (844) 0350 3741501