Thực hiện chương trình công tác năm 2017; được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy; ngày 14/3/2017 Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức hội nghị giao ban vùng đệm tổng kết công tác năm 2016 và Quý I-2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác cho các tháng cuối năm 2017...

Tham dự Hội nghị có Bà Hoàng Thị Tố Nga - PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, Ông Vũ Thanh Tình – PCT huyện Giao Thủy, các đại biểu đại diện cho Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Nam Định; đại diện các phòng ban hữu quan huyện Giao Thủy (Ban Tuyên giáo huyện, Phòng NN&PTNT huyện, Phòng TN&MT huyện, Ban quản lý Dự án vùng đệm VQGXT, Ban quản lý Khu nuôi ngao quảng canh Cồn Lu, Ban quản lý Khu bảo tồn ngao giống bản địa Cồn Lu, Đài Phát thanh & Truyền hình huyện, Đồn biên phòng Ba Lạt và Quất Lâm); đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nam Định và các Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải và Hạt Kiểm lâm VQGXT; đại diện Lãnh đạo của chính quyền 5 xã vùng đệm (Đảng ủy, UBND, Trưởng công an, Trưởng Ban văn hóa, Trưởng Đài truyền thanh); đại diện cho Ban Giám hiệu các trường THCS và Tiểu học trong vùng và đại diện các Câu lạc bộ và Hội liên quan tại địa phương (Hợp tác xã Nấm và Dịch vụ VQGXT, Ban quản lý HTX Du lịch cộng đồng Giao Xuân, Hội nuôi trồng nhuyễn thể huyện, Câu lạc bộ bảo tồn chim, Câu lạc bộ nuôi ong...). Đặc biệt về tham dự Hội nghị giao ban vùng đệm VQG Xuân Thủy còn có bà Nguyễn Thị Nga – PGĐ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình – Kiêm trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Tiền Hải; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân – Thái Bình; Trạm Biên phòng Cồn Vành và Trạm Kiểm Lâm Cồn Vành – Thái Bình

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Cách - Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy đã trình bày trước hội nghị những kết quả mà Vườn đã đạt được trong năm 2016 và Quý I-2017, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng cuối năm 2017. Theo đó, các kết quả cụ thể mà Vườn quốc gia đã đạt được là:

Về công tác quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường rừng: Duy trì tốt hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát tài nguyên thiên nhiên giữa cán bộ Vườn quốc gia với Kiểm lâm, Biên phòng và Chính quyền địa phương các xã vùng đệm; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm trong khu vực; triển khai xây dựng và tổ chức thực thi đề án “Đồng quản lý sử dụng khôn khéo và bền vững Nguồn lợi thủy sản và tài nguyên môi trường ở khu vực” theo tinh thần Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng; phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Lạt thực hiện thành công Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, về quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng địa phương đang thực hiện các hoạt động sinh kế trong khu vực mà VQG Xuân Thủy quản lý.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong năm 2016và Quý I-2017 đã có trên 20 lượt cán bộ viên chức trong Đơn vị được tham dự các hội thảo, lớp tập huấn trong và ngoài nước như: Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh...; có trên 10 lượt cán bộ được đào tạo Anh ngữ do các tình nguyện viên quốc tế trực tiếp giảng dạy; xây dựng thành công đề án :Khu bảo tồn Ngao bản địa trên vùng cửa Sông Hồng – thuộc vùng lõi của VQG Xuân Thủy”; Hợp tác với Viện Sinh thái và Công trình triển khai thực hiện dự án nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện kỹ thuật ươm giống, trồng cây Mắm, Đước vòi, Vẹt dù và xây dựng mô hình trồng cây ngập mặn tại VQG Xuân Thủy”; Phối hợp với Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp – Viện Điều tra Quy hoạch Rừng Việt Nam thực hiện dự án “Quan trắc Đa dạng sinh học, sinh kế và Biến đổi khí hậu bằng GIS, ảnh viễn thám”...

Về Hợp tác quốc tế: Dự án của MCD tiếp tục chú trọng vào hoạt động tạo lập và xây dựng các sinh kế mới thay thế bền vững thông qua Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu và phòng ngừa rủi ro cho cộng đồng ven biển ở khu vực”; Đề án “Xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ hoạt động cho thuê khoán mặt nước để nuôi ngao trong phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy” trong khuôn khổ Dự án PA về “Xóa bỏ rào cản trong công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên ở VQG Xuân Thủy của UNDP/GFF” do Tổng cục Môi trường thực hiện đang triển khai những bước cuối cùng về mặt tài chính; Dự án của Tổ chức SJ Việt Nam và VAF trong việc cung cấp các tình nguyện viên quốc tế cho Đơn vị đã và đang những đóng góp thiết thực cho công tác bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững cho khu vực; Dự án “Quan trắc đa dạng sinh học bằng công nghệ GIS” của Hàn Quốc do Viện Điều tra quy hoạch rừng phối hợp với Đơn vị để thực hiện ở khu vực VQGXT đã hoàn thiện với việc tiến hành tập huấn cho các bên liên quan về kỹ năng sử dụng công nghệ GIS và lựa chọn, phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng địa phương; Dự án của Ngân hàng Tái thiết Đức đã hoàn thiện các nội dung, hoạt động đề xuất và được đối tác đánh giá cao; các công trình xây dựng, các trang thiết được đầu tư từ Ngân sách Nhà nước đã và đang đưa vào hoạt động, sử dụng và đạt công năng cao.

Về phát triển du lịch sinh thái: Trong năm 2016 và quý I/2017, hoạt động du lịch sinh thái đã có những chuyển biến tích cực. Số lượng khách bao gồm cả trong nước và quốc tế tăng nhanh; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện chuyên chở và chất lượng dịch vụ đang từng bước được nâng cao theo hướng “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Về phát triển cộng đồng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng thông qua hệ thống phát thanh địa phương, các hội nghị truyền thông tại địa phương, tổ chức các buổi tham quan dã ngoại khu Đất ngập nước Xuân Thủy cho các em học sinh trong khu vực vùng đệm. Tổ chức các buổi tập huấn về sinh kế cho cộng đồng địa phương; duy trì các mô hình sinh kế bền vững như: trồng nấm, nuôi ong....

Về phương hướng nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo: Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và các bên hữu quan về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các bên kiên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường. Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của dự án xây dựng cơ bản và các dự án khác. Tổ chức triển khai bộ máy theo tinh thần Quyết định 2714/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về việc “Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VQG Xuân Thủy”. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn chính trị và phấn đấu xây dựng Vườn quốc gia thành Đơn vị lớn mạnh.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với nội dung báo cáo của đồng chí Giám đốc VQG Xuân Thủy và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức trong Đơn vị trong suốt thời gian cao. Những cố gắng, nỗ lực đó không những giúp VQG hoàn thành được nhiệm vụ mà cấp trên giao phó mà còn góp phần nâng tầm Đơn vị – trở thành những Vườn quốc gia Hàng đầu trong cả nước (có cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, thực hiện tốt công tác bảo tồn Đa dạng sinh học; kêu gọi đầu tư và hợp tác quốc tế thành công với nhiều tổ chức trong và ngoài nước). Đề xuât phương hướng cho những tháng tiếp theo, các đại biểu cho rằng cần tăng cường hơn nữa công tác phối kết hợp giữa các đợn vị chức năng trên địa bàn, đặc biệt là sự phối hợp giữa Kiểm lâm và Biên phòng, Công an xã trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về lâm luật diễn ra trên địa bàn. Thậm chí cần phải xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể giữa các Đơn vị để từ đó có kế hoạch triển khai cụ thể trên thực địa. Các đại biểu cho rằng cần phải có những chế tài và các biện pháp trấn chỉnh mạnh tay, triệt để hơn nữa để ngăn chặn các hiện tượng chuyển đổi mục đích nuôi trồng thủy sản làm chết cây rừng trong thời gian vừa qua để làm gương răn đe và giáo dục cho những người còn lại. Các đại biểu cũng cho rằng VQG Xuân Thủy cần phải đặc biệt trú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trên tình thần “nguyên vẹn và bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Hoàng Thị Tố Nga - PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, Ông Vũ Thanh Tình – PCT huyện Giao Thủy đều đánh giá cao những kết quả mà Vườn quốc gia Xuân Thủy đã đạt được trong thời gian qua: “Mặc dù đứng trước nhiều áp lực như: nguồn ngân sách hạn hẹp, áp lực từ phát triển sinh kế của cộng đồng... nhưng với sự vượt khó, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo và viên chức trong Đơn vị, cùng việc tranh thủ được sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn... Đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp phần nâng cao vai trò, vị thế của VQG Xuân Thủy trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế”. Về phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng cuối năm,các đồng chí cũng nêu rõ: “Tiếp tục kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy của Đơn vị theo Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt; Dự thảo xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giữa các Đơn vị hữu quan trong địa bàn; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế...”.

Thay mặt cho đơn vị, đồng chí Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy đã trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của Lãnh đạo cấp trên và các đại biểu tham dự Hội nghị. Hội nghị kết thúc cùng ngày với sự thành công cả về mặt nội dung và tổ chức

Một số hình ảnh về Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy

Ông Nguyễn Viết Cách - Giám đốc VQG Xuân Thủy trình bày báo cáo tổng kết trước Hội nghị

Bà Hoàng Thị Tố Nga - PGĐ Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Vũ Thanh Tình - PCT huyện Giao Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghi./.

Ngô Văn Chiều

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501